Kleine ondernemersregeling (KOR) wordt OVOB per 1 januari 2020

Kleine ondernemersregeling (KOR) wordt OVOB per 1 januari 2020
Belastingadvies 26 augustus 2019 5 min. leestijd

Op 1 januari 2020 wijzigt de huidige btw-regeling voor kleine ondernemers. De vermindering (korting) op de af te dragen omzetbelasting komt te vervallen. De nieuwe regeling wordt een facultatieve vrijstelling (OVOB). Wilt u de vrijstelling per 1 januari 2020 direct toepassen dan moet u zich vóór 20 november 2019 aanmelden via een aanmeldformulier op de website van de Belastingdienst. Wenst u de OVOB niet toe te passen dan moet u vanaf 1 januari 2020 voldoen aan de normale btw-regels. Heeft u nu al een ontheffing van administratieve verplichtingen dan valt u vanaf 1 januari 2020 automatisch in de OVOB, mits uw omzet lager is dan € 20.000,--.

 

De OVOB                                                                                     

OVOB staat voor Omzetgerelateerde Vrijstellingsregeling van OmzetBelasting. Dit is een facultatieve vrijstelling. De OVOB staat voor iedere ondernemer met een omzet onder de € 20.000,-- op jaarbasis. Blijft u onder deze omzetgrens dan kunt u dus kiezen of u gebruik wilt maken van de regeling.


Belangrijkste gevolgen bij keuze voor OVOB

Wanneer u de OVOB wenst toe te passen, dan bent u geen btw verschuldigd over uw omzet. U krijgt als hoofdregel direct ontheffing voor de administratieve verplichtingen. Dit betekent dat u geen btw meer aan uw klanten berekent, geen facturatieplicht en aangifteplicht heeft en ook geen btw-administratie hoeft te voeren.

Als u toch facturen wenst te versturen, of als uw klanten daarom vragen, kunt u dat wel doen. U vermeldt dan op de factuur geen btw, maar dat een vrijstelling van toepassing is.

 

U hoeft in de regel geen btw-aangifte meer te doen, behalve in een aantal bijzondere situaties, bijvoorbeeld wanneer u meer dan €10.000,-- inkoopt uit het buitenland.  

 

Tegenover de administratieve vereenvoudiging, staat dat u de btw over uw zakelijke kosten en investeringen niet meer kunt aftrekken. In sommige gevallen moet u de btw herzien die u op investeringen uit eerdere jaren heeft afgetrokken. De herziening mag achterwege blijven als het te herziene bedrag minder bedraagt dan € 500,-- en deze herziening het gevolg is van de keuze om wel of niet deel te nemen aan de OVOB.

 

Uw keuze geldt voor een periode van ten minste 3 jaar. Of tot uw jaaromzet in een kalenderjaar boven de € 20.000,-- komt. U kunt dus niet tussentijds wijzigen wanneer u bijvoorbeeld een grote investering wilt doen. Op het moment dat uw jaaromzet boven de € 20.000 uitkomt, dient u dat meteen door te geven aan de Belastingdienst. Want vanaf dat moment vervalt de OVOB voor een periode van 3 jaren en zijn de normale btw-regels weer van toepassing.

 

Voor wie van belang?
In tegenstelling tot de huidige regeling wordt voor de OVOB geen onderscheid meer gemaakt tussen natuurlijke personen en rechtspersonen. De OVOB is rechtsvormneutraal en geldt voor alle rechtsvormen (BV, NV, eenmanszaken, verenigingen, stichtingen, VOF’s, maatschappen, etc.). Ook particulieren die zonnepanelen aanschaffen kunnen zich na het jaar van aanschaf aanmelden voor de OVOB (hiervoor komt een aparte regeling).

 

Hoe kiezen voor de OVOB?

Ondernemers die per 1 januari 2020 de OVOB wensen toe te passen, dienen deze keuze vóóraf aan de inspecteur te melden. Dit kan tot uiterlijk 20 november 2019. Bij een latere aanmelding is de OVOB pas vanaf een latere datum toepasbaar en gelden vanaf 1 januari 2020 eerst de normale btw-regels. Na 1 januari 2020 dient de ondernemer zich uiterlijk vier weken voorafgaand aan het tijdvak waarin de OVOB wordt toegepast te melden. Er lijkt dus geen (beperkte) terugwerkende kracht mogelijk.

 

Let op: de OVOB is facultatief en wordt dus niet automatisch toegepast. Tenzij u nu al een ontheffing heeft voor administratieve verplichtingen. Dan zal de Belastingdienst op uw onderneming de OVOB automatisch toepassen. Wanneer een ondernemer dus niets doet, ook als die ondernemer nu de KOR toepast, valt deze vanaf 1 januari 2020 dus automatisch in de normale btw-regeling.

 

Wel of niet de OVOB toepassen?

De keuze voor wel of niet toepassen van de OVOB is sterk afhankelijk van uw situatie. Er zijn nog tal van andere factoren die op uw keuze van invloed kunnen zijn:

  • Moet u ondanks de vermindering (korting) toch nog btw afdragen?
  • Hoogte van uw omzet en de te berekenen btw?
  • Hebben uw afnemers recht op aftrek?
  • Heeft u grote investeringen gedaan (herziening) of plannen om grote investeringen te doen?


Op de website van de Belastingdienst staat een hulpmiddel dat u kan helpen bij het maken van uw keuze.   

 

Wilt u meer weten over de gevolgen van de OVOB in uw onderneming? Neem dan contact op met één van onze btw-specialisten.

Terug

Juridisch coronanieuws

Lees juridisch coronanieuws op de website van onze strategische alliantiepartner VDB Advocaten Notarissen.

Coronanieuws