Komt er nu eindelijk duidelijkheid over de zelfstandige?

Komt er nu eindelijk duidelijkheid over de zelfstandige?
Belastingadvies 12 november 2020

In 2016 werd de VAR afgeschaft die zekerheid bood aan opdrachtgevers en zelfstandigen. Na een aantal jaren van beperkt handhaven zou uiteindelijk op 1 januari 2021 een nieuwe webmodule worden geïntroduceerd. Deze VAR 2.0 zou alle problemen oplossen, maar is dat zo of wordt het nu (weer) uitgesteld?

Nieuw wetsvoorstel

Werken met een zelfstandige neemt al jaren toe en het verschil met de (flex)werknemer wordt (in sommige gevallen) steeds vager. Om deze onwenselijke trend tegen te gaan, moest er een oplossing komen dus werd besloten de VAR (Verklaring Arbeidsrelatie) af te schaffen. Om de (korte) tijd te overbruggen totdat de nieuwe wetgeving klaar was, werd een beperkt handhaven periode (handhavingsmoratorium) ingevoerd. inmiddels is aangegeven dat het nieuwe wetsvoorstel vanwege Corona vertraging heeft opgelopen en dat daardoor de periode van beperkt handhaven zal worden verlengd tot (vooralsnog) 1  oktober 2021. Wel zal er per 1 januari 2021 als pilot een webmodule worden ingevoerd, op grond waarvan een duiding gegeven wordt voor de loonheffingen (wel of geen dienstbetrekking). Deze webmodule kan anoniem en op vrijwillige basis worden ingevuld en biedt vooralsnog geen juridische zekerheid.  

Modelovereenkomsten

Tot op heden is derhalve nog niet bekend of ook in 2021 nog gewerkt kan worden met de goedgekeurde modelovereenkomsten. De werkelijke uitvoering conform de modelovereenkomst is fiscaal relevant, maar – zo bleek recent uit de jurisprudentie – ook de civiele overeenkomst kijkt hier naar.

Een goedgekeurde modelovereenkomst geeft momenteel ook al geen garanties dat er geen sprake is van een civielrechtelijke arbeidsovereenkomst en vanwege de recente jurisprudentie is dit risico alleen maar groter geworden. Als civielrechtelijk sprake is van een dienstbetrekking is de ‘werkgever’ aansprakelijk voor bijvoorbeeld loondoorbetaling bij ziekte en een ontslagvergoeding. Voor het fiscale risico is dan van belang hoe het handhavingsmoratorium zal luiden voor 2021.

Andere mogelijkheden?

Aangezien beperkt handhaven niet hetzelfde is als niet-handhaven, kan het zeker geen kwaad om in deze tijd eens kritisch naar uw zelfstandigen te kijken. Zijn zij echt zo zelfstandig, hebben zij een duidelijke opdracht bedrijfseigen of niet en staan zij niet onder gezag? Zijn er twijfels bij de zelfstandigheid dan is dit misschien wel het moment om een arbeidscontract aan te bieden. Wellicht dat er nu wel oren is naar de veiligheid van een arbeidscontract. Of zijn er mogelijkheden om de samenwerking anders te maken zodat de zelfstandigheid beter gewaarborgd wordt? Kortom het blijft spannend hoe het afloopt met de (schijn)zelfstandige.

Wij houden u vanzelfsprekend op de hoogte en mocht u nog vragen hebben dan kunt u altijd contact opnemen met Jolanda Smits-van Meijl via jolandasmits@wvdb.nl of +31 88 194 8285

Terug

Juridisch coronanieuws

Lees juridisch coronanieuws op de website van onze strategische alliantiepartner VDB Advocaten Notarissen.

Coronanieuws