Komt u in aanmerking voor de Subsidieregeling praktijkleren?

Komt u in aanmerking voor de Subsidieregeling praktijkleren?
HR Advies 26 juni 2019 3 min. leestijd

Als werkgever kunt u aanspraak maken op verschillende subsidies. Zo ook wanneer u een praktijk- of werkleerplaats aanbiedt. De Subsidieregeling praktijkleren heeft als doel het stimuleren van werkgevers tot het bieden van praktijkleer- en werkleerplaatsen. De subsidie is een tegemoetkoming in kosten die u als werkgever maakt voor het begeleiden van een VMBO-leerling die een leer-werktraject volgt en een MBO-student die deelneemt aan een beroepsbegeleidende leerweg. Daarnaast is het ook een tegemoetkoming in de loon- en begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding.

 

Tot 2023 wordt er jaarlijks subsidie beschikbaar gesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Hiermee probeert de overheid werkgevers te stimuleren om leerwerkplaatsen aan te bieden. Voor het jaar 2019 is het definitieve budget nog niet bekend, maar in 2018 kwam het uit op een totaal van 201,5 miljoen euro.

 

De overheid kent per aanvraag maximaal € 2.700,- aan subsidie toe. Op het moment dat het totale budget voor dat jaar wordt overschreden, wordt de toegekende subsidie naar rato bijgesteld en uitgekeerd. Bovendien is de hoogte van het bedrag afhankelijk van het aantal weken dat een leerling of student in uw onderneming werkzaam is. De aanvraag voor de subsidie kan tot uiterlijk 16 september 2019 worden ingediend.

 


Heeft u vragen omtrent de Subsidieregeling praktijkleren, of wilt u ons machtigen om de subsidieaanvraag voor u in te dienen? Neem dan contact op met Sarah Hurkmans (HR Adviseur) via sarahhurkmans@wvdb.nl.

Terug

Juridisch coronanieuws

Lees juridisch coronanieuws op de website van onze strategische alliantiepartner VDB Advocaten Notarissen.

Coronanieuws