Komt u in aanmerking voor de Subsidieregeling praktijkleren?

Komt u in aanmerking voor de Subsidieregeling praktijkleren?
HR Advies 13 augustus 2021

Als werkgever kunt u aanspraak maken op verschillende subsidies, zo ook wanneer u een praktijk- of werkleerplaats aanbiedt. Lees in dit bericht meer over de subsidieregeling en wat de regels zijn.

De Subsidieregeling praktijkleren heeft als doel het stimuleren van werkgevers tot het bieden van praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen. De subsidie is een tegemoetkoming in kosten die u als werkgever maakt voor het begeleiden van VMBO-leerling die een leer-werktraject volgt en een MBO-student die deelneemt aan een beroepsbegeleidende leerweg (BBL). Daarnaast is het ook een tegemoetkoming in de loonkosten en begeleidingskosten van een promovendi of technologisch ontwerper in opleiding (toio).

Subsidiebudget leerwerkplaatsen aanbieden 

Tot 2023 wordt er jaarlijks subsidie beschikbaar gesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De overheid probeert werkgevers hiermee te stimuleren om leerwerkplaatsen aan te bieden.  Het maximale subsidiebedrag is € 2.700,-- per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats. Het totale budget dat beschikbaar is voor de regeling wordt verdeeld over alle aanvragen. Dit kan, bij een overschrijding van het beschikbare subsidiebudget per onderwijscategorie, ertoe leiden dat de daadwerkelijke uitkering per leerling lager uitvalt. Bovendien is de hoogte van het bedrag afhankelijk van het aantal weken dat een leerling of student in uw onderneming werkzaam is.

Subsidieregeling praktijkleren aanvragen

De Subsidieregeling praktijkleren kan digitaal worden aangevraagd na afloop van het studiejaar waarvoor de subsidie geldt. De aanvraag voor de subsidie kan tot uiterlijk 16 september 2021 worden ingediend voor het voor het studiejaar 2020-2021. Halverwege december ontvangt u een beslissing over de subsidieaanvraag. Is deze beslissing positief dan ontvangt u binnen 2 weken na ontvangt van de beschikking het bedrag op uw bankreking. Net zoals andere jaren kunnen wij ook dit jaar weer de aanvraag van subsidie praktijkleren voor u verzorgen voor een vast bedrag van € 125,-- exclusief btw.

 

Heeft u vragen omtrent de Subsidieregeling praktijkleren, of wilt u ons machtigen om de aanvraag voor u in te dienen? Neem dan contact op met Shanon Schilders via Shanonschilders@wvdb.nl  

Terug

Juridisch coronanieuws

Lees juridisch coronanieuws op de website van onze strategische alliantiepartner VDB Advocaten Notarissen.

Coronanieuws