An independent member of MOORE Global
WVDB International MijnWVDB Werken bij WVDB

Langer de lage WW-premie vanwege corona

Langer de lage WW-premie vanwege corona
Belastingadvies 25 maart 2020 2 min. leestijd

Op 18 maart jl. is aangekondigd dat vanwege het coronavirus twee versoepelingen zullen worden doorgevoerd, waardoor de werkgever langer de tijd krijgt om aan de administratieve vereisten te voldoen en minder snel de hoge WW-premie moet toepassen.

 

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is per 1 januari 2020 ingevoerd, waardoor een verschil bestaat tussen vaste contracten waarvoor een lage WW-premie geldt en flexibele contracten waarvoor een hoge WW-premie geldt. Er is sprake van een vast contract indien een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is overeengekomen waarin een vast omschreven aantal uren per tijdseenheid is vastgelegd. In de praktijk liepen veel werkgevers ertegen aan dat een werknemer arbeidsrechtelijk wel voor onbepaalde tijd in dienst was, maar hiervan geen schriftelijke vastlegging (door beide partijen getekend) in de loonadministratie aanwezig was. Eerder al werd werkgevers extra tijd gegund om aan de vereiste schriftelijke arbeidsovereenkomst te voldoen indien de werknemer op 31 december 2019 arbeidsrechtelijk al een contract voor onbepaalde tijd had (met een vast overeengekomen aantal uren). Deze termijn zou aflopen op 1 april a.s. In verband met het coronavirus is deze termijn nu verruimd tot 1 juli a.s.

 

Een tweede versoepeling betreft het overwerk. Onder de WAB is geregeld dat werkgevers met terugwerkende kracht de hoge WW-premie verschuldigd zijn als een vaste werknemer in een kalenderjaar meer dan 30% heeft overgewerkt. De premie moet dan worden herzien, waardoor de werkgever 5% extra WW-premie moet betalen. In sommige sectoren wordt vanwege het coronavirus veel overgewerkt, hierdoor zou de herziening tot onbedoelde effecten leiden. De Minister van SZW zal deze herziening aanpassen (voor 2020) om de onbedoelde effecten te voorkomen. Op dit moment is de regeling echter nog niet uitgewerkt waardoor niet helder is of deze herziening voor alle sectoren vervalt voor 2020 of dat dit alleen betrekking zal hebben op bepaalde sectoren.

Terug

Juridisch coronanieuws

Lees juridisch coronanieuws op de website van onze strategische alliantiepartner VDB Advocaten Notarissen.

Coronanieuws