An independent member of MOORE Global
WVDB International MijnWVDB Werken bij WVDB

Let bij werkzaamheden aan het bedrijfspand van uw B.V. op de juiste kwalificatie

Belastingadvies 30 januari 2019 1 min. leestijd

De mogelijkheid om fiscaal af te schrijven op onroerende zaken die in de eigen vennootschap worden gebruikt, is per 1 januari 2019 aangepast. Onroerende zaken worden doorgaans afgeschreven in 30 jaar. Door de wijziging per 1 januari 2019 is de afschrijving ten behoeve van de fiscale winst voor onroerende zaken in eigen gebruik voor de vennootschapsbelasting beperkt. Onroerende zaken in eigen gebruik kunnen maximaal worden afgeschreven tot 100% van de WOZ-waarde (voorheen 50%).

 

Als er werkzaamheden worden verricht aan een bedrijfspand kunnen onderhoudskosten ten laste van de winst worden gebracht en verbeteringskosten niet. Uitgaven in verband met verbetering van de onroerende zaak zullen geactiveerd moeten worden. Door de beperking van de afschrijvingsmogelijkheden in de vennootschapsbelasting wordt het belangrijker de werkzaamheden juist te kwalificeren. De kwalificatie van onderhoud / verbetering is echter niet zwart-wit.

 

De Hoge Raad heeft onderhoudskosten omschreven als kosten die dienen om een bedrijfsmiddel in bruikbare staat te houden en aldus achteruitgang of verval te voorkomen. Verbeteringskosten zijn door de Hoge Raad omschreven als kosten besteed aan werkzaamheden die dienen om aan een bedrijfsmiddel een wezenlijke verandering aan te brengen, waardoor het naar inrichting, aard of omvang een wijziging ondergaat.

 

Heeft u plannen om verbetering of onderhoud te plegen aan uw onroerende zaak? Neem dan contact op met belastingadviseur Joris ten Brink.

Terug

Juridisch coronanieuws

Lees juridisch coronanieuws op de website van onze strategische alliantiepartner VDB Advocaten Notarissen.

Coronanieuws