Naderend einde van het overgangsrecht voor zuivere saldolijfrenten leidt tot heffing

Belastingadvies 27 november 2019 3 min. leestijd

Met de inwerkingtreding van de huidige Wet op de inkomstenbelasting in 2001 heeft de wetgever overgangsrecht opgenomen voor destijds bestaande zuivere saldolijfrenten. In de invoeringswet werd opgenomen dat het overgangsrecht na 20 jaar eindigt. De wetgever wilde daarmee een grens stellen aan de mogelijkheid om belastingheffing langdurig uit te stellen.

 

Wat zijn zuivere saldolijfrenten?

Zuivere saldolijfrenten zijn lijfrenten waarvan de koopsom en/of premies in het verleden fiscaal nooit in aftrek zijn gebracht. De optelsom van de uitkeringen ter hoogte van die koopsom/premies is onbelast. Over het restant van de uitkeringen is inkomstenbelasting verschuldigd in box 1. Zo moet feitelijk alleen belasting worden betaald over het opgebouwde rendement.

Saldolijfrenten werden in het verleden zowel bij verzekeraars als bij de eigen bv afgesloten.

 

Einde overgangsrecht

Het overgangsrecht voor zuivere saldolijfrente eindigt per 31 december 2020. De staatssecretaris van Financiën heeft in het belastingplan 2020 aangegeven geen verlenging te willen verlenen.

 

Wat betekent dat voor u?

Heeft u een zuivere saldolijfrente afgesloten vóór 1 januari 2001? Dan heeft de beëindiging van het overgangsrecht per 31 december 2020 in beginsel de volgende consequenties voor u:

  • Over de volledige waarde van het nog aanwezige rentebestanddeel dient in 2020 inkomstenbelasting te worden betaald in box 1;
  • Op verzoek kan worden afgerekend tegen een speciaal vastgesteld tarief van 45%;
  • Indien uw saldolijfrente is ondergebracht bij uw BV dan heeft u tevens de mogelijkheid om van de lijfrente af te zien.

 

De keuze voor een van deze opties is erg afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden. Wij kunnen u daar uiteraard bij van dienst zijn.  

 

Heeft u vragen over het naderende einde van het overgangsrecht voor zuivere saldolijfrenten of wilt u weten wat dit voor u betekent? Neem dan contact op met onze pensioenadviseurs.

 

Terug

Juridisch coronanieuws

Lees juridisch coronanieuws op de website van onze strategische alliantiepartner VDB Advocaten Notarissen.

Coronanieuws