Nieuwe documentatieplicht voor internationale ondernemingen

Nieuwe documentatieplicht voor internationale ondernemingen
Belastingadvies 16 september 2020

Met ingang van 17 december 2019 is de wet tegen hybride mismatches door de Eerste Kamer aangenomen. Deze wet tracht belastingontwijking door middel van hybride mismatches tegen te gaan. Nederland heeft tezamen met deze wet een documentatieplicht opgenomen in de Nederlandse Wet op de vennootschapsbelasting 1969.

Wat is een hybride mismatch?

Een hybride mismatch is een tegenstrijdigheid tussen twee rechtsstelsels waardoor een belastingvoordeel gehaald kan worden door internationaal opererende ondernemingen.

Hoe ontstaan hybride mismatches?

Hybride mismatches ontstaan doordat landen transacties of entiteiten op verschillende manieren kwalificeren voor fiscale doeleinden. Ter illustratie: bij een transactie tussen twee landen wordt in land 1 door een vennootschap rente op een lening in aftrek gebracht, terwijl de desbetreffende rentebate niet in land 2 bij de ontvangende vennootschap wordt belast. Dit kan zich voordoen indien land 1 de geldverstrekking als lening kwalificeert terwijl land 2 de geldverstrekking als kapitaal kwalificeert. De regels tegen hybride mismatches trachten de gevolgen van dit soort situaties te voorkomen.

Werking documentatieplicht

Uit de parlementaire geschiedenis blijkt dat bij elke grensoverschrijdende transactie, vanaf 1 januari 2020, zal moeten worden nagegaan en worden gedocumenteerd of een hybride mismatch van toepassing is. Indien er bij u sprake is van grensoverschrijdende transacties, zal er dus zorgvuldig een dossier moeten worden bijgehouden. Dit dossier moet informatie bevatten inzake hybride mismatches. Ongeacht of hybride mismatches wel of niet aanwezig zijn, dienen er gegevens te worden opgenomen die deze standpunten onderbouwen. Er is helaas geen drempel voor (internationale) MKB-ondernemingen opgenomen, dus ook deze ondernemingen moeten een dossier bijhouden. Bij het indienen van de aangifte vennootschapsbelasting 2020 (in beginsel 1 juni 2021), dient aan de documentatieplicht te worden voldaan.

Indien de inspecteur de administratie opvraagt en mocht blijken dat u niet of niet juist heeft gedocumenteerd, kunt u worden geconfronteerd met omkering en verzwaring van de bewijslast. 

Gevolgen voor de praktijk

Indien u internationaal opereert dient er een onderbouwd dossier in de administratie aanwezig te zijn met uitleg waarom u wel of geen correctie heeft gemaakt ten aanzien van mogelijke hybride mismatches.

Heeft dit betrekking op uw onderneming of heeft u vragen met betrekking tot de documentatieplicht? Neem dan gerust contact op met Arne van de Wiel via arnevandewiel@wvdb.nl of +31 881 948 444.

Terug

Juridisch coronanieuws

Lees juridisch coronanieuws op de website van onze strategische alliantiepartner VDB Advocaten Notarissen.

Coronanieuws