Omzetverlies door het Rhinovirus: Is een beroep op TVL en NOW mogelijk?

Omzetverlies door het Rhinovirus: Is een beroep op TVL en NOW mogelijk?
Blog, Equestrian 26 maart 2021

Als gevolg van de uitbraak van COVID-19 zijn verschillende steunmaatregelen in het leven geroepen, zoals de Tegemoetkoming vaste lasten (TVL) en de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Paardenondernemingen en organisatoren van evenementen kunnen onder voorwaarden een beroep doen op deze steunmaatregelen. Nu de paardenbranche tevens wordt getroffen door het Rhinovirus rijst de vraag of de TVL en de NOW ook van toepassing zijn op het omzetverlies dat geleden wordt als gevolg van het Rhinovirus.

Op deze speciaal ingerichte pagina over het rhinovirus besteden we aandacht besteed aan de juridische, financiële en fiscale aandachtspunten als gevolg van het afgelasten van de wedstrijden.

Tegemoetkoming vaste lasten Rhinovirus

De TVL is specifiek in het leven geroepen voor COVID-19. Omzetverlies als gevolg van het Rhinovirus kwalificeert derhalve niet als omzetverlies voor de TVL. Bij het aanvragen van TVL over het eerste en het tweede kwartaal 2021 dient hier rekening mee gehouden te worden.

NOW aanvragen rhinovirus paardenonderneming

Voor de NOW-regeling geldt dat er sprake moet zijn (o.a. voldoende) omzetverlies als gevolg van buitengewone omstandigheden, die in redelijkheid niet tot het normale ondernemersrisico kunnen worden gerekend. Een uitbraak van het Rhinovirus zou in potentie als een dergelijke buitengewone omstandigheid kunnen kwalificeren. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de werkgever vanwege een besmetting (of vrees daarvoor) de onderneming anders moet indelen of werkzaamheden moet terugschalen om (verdere) besmetting te voorkomen. Een combinatie van omzetverlies van verschillende buitengewone omstandigheden, zoals COVID-19 én Rhinovirus, kan aan de orde zijn.

Belangrijk om in de gaten te houden is dat de NOW-regeling ziet op het behoud van werkgelegenheid en niet louter op het compenseren van omzetverlies. Vraagt men dus NOW-subsidie aan, dan dienen de gelden in principe ten goede te komen van de loonbetaling aan de werknemers, in plaats van exclusief het waarborgen van continuïteit van de onderneming.

Lijdt u omzetverlies door corona of door de uitbraak van het Rhinovirus en heeft u vragen over de aanvraag van NOW of TVL? Neem dan contact op met Ricardo Goldbach via +31 (0)88 - 194 8203 of stuur een e-mail naar ricardogoldbach@wvdb.nl.

Terug

Juridisch coronanieuws

Lees juridisch coronanieuws op de website van onze strategische alliantiepartner VDB Advocaten Notarissen.

Coronanieuws