Ondernemen over de grens? Let op uw fiscale positie!

Ondernemen over de grens? Let op uw fiscale positie!
Belastingadvies 30 oktober 2019 3 min. leestijd

Als u als ondernemer activiteiten verricht in het buitenland, kan dit er voor zorgen dat u als ondernemer en/of uw werknemers onderworpen worden aan de buitenlandse belastingwetgeving en zo belastingplichtig worden in het buitenland. Bijvoorbeeld indien door de uitvoering van de activiteiten in het buitenland een zogenoemde vaste inrichting ontstaat. Het begrip “vaste inrichting” heeft recent weer een ontwikkeling doorgemaakt nu het kabinet op Prinsjesdag heeft voorgesteld om ook in onze nationale belastingwetgeving een definitie op te nemen voor de loonbelasting, inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. Ook binnen OESO-verband en daaruit volgende initiatieven komen mogelijk veranderingen in het begrip “vaste inrichting”.

 

Over het algemeen is er sprake van een vaste inrichting als de buitenlandse activiteiten van een onderneming een zekere omvang en mate van duurzaamheid omvatten. Als hoofdregel kan dan ook worden gesteld dat er sprake is van een vaste inrichting in het buitenland als uw onderneming beschikt over een gebouw of kantoorruimte waarmee u uw ondernemingsactiviteiten kunt uitvoeren. Daarnaast kunnen bepaalde bouwwerkzaamheden onder voorwaarden kwalificeren als een vaste inrichting.

 

Normaal gesproken worden de activiteiten belast in het land waar de vaste inrichting zijn activiteiten uitoefent. Dit betekent voor u dat de winst die u in het buitenland door middel van uw vaste inrichting behaalt, in principe in het buitenland in de belastingheffing wordt betrokken alsof uw vaste inrichting een zelfstandige onderneming is. Transfer pricing speelt ook een belangrijke rol bij de winstbepaling.

 

Naast het feit dat uw onderneming belastingplichtig kan worden in het buitenland, geldt dit ook voor uw werknemers. Onder voorwaarden is het salaris dat uw werknemers verdienen en kan worden toegerekend aan de buitenlandse activiteiten, in het buitenland belast. In bepaalde gevallen moeten de werknemers dan ook in het buitenland een aangifte inkomstenbelasting doen, wat de situatie voor uw werknemers een stuk complexer maakt. Daarnaast kunnen er voor u als werkgever administratieve verplichtingen in het buitenland ontstaan (bijvoorbeeld inhoudingsplichtige voor buitenlandse salarisadministratie).

 

Zoals gezegd is het begrip “vaste inrichting” op dit moment aan verandering onderhevig. Niet alleen heeft het kabinet op Prinsjesdag een voorstel gedaan, maar ook de Europese autoriteiten zijn voornemens om de definitie van het begrip aan te scherpen. Doet u zaken in het buitenland of bent u van plan om uw bedrijfsactiviteiten uit te breiden over de grens en wilt u meer weten over de vaste inrichting en de mogelijke gevolgen? Neem dan gerust contact op met één van onze adviseurs om uw situatie in kaart te brengen.

Terug

Juridisch coronanieuws

Lees juridisch coronanieuws op de website van onze strategische alliantiepartner VDB Advocaten Notarissen.

Coronanieuws