Ontwikkelingen inzake het UBO-register

Ontwikkelingen inzake het UBO-register
Belastingadvies 26 november 2019 3 min. leestijd

In eerdere berichtgeving hebben wij u ingelicht over het UBO-register, wie als UBO zal worden geregistreerd en het belang van deze registratie. Ook de te treffen maatregelen ter bescherming van privacy hebben wij besproken.

 

Minister Hoekstra van Financiën heeft het Bureau ICT-toetsing (hierna: BIT) gevraagd te onderzoeken wat de stand van zaken is van de technologische ontwikkeling van het digitale UBO-register. Op 5 november heeft de Minister deze bevindingen met de Tweede kamer gedeeld in een brief. De Minister is verheugd en positief, waar het BIT kritisch is. De kritiekpunten worden door de Minister omschreven als “adviespunten”. Deze bespreken wij hieronder. 

 

Mogelijk uitstel van ‘live’ register

De tijdelijke UBO-notarisapplicatie en het register voor natuurlijke personen en adressen (NPA) zal volgens het BIT mogelijk niet functioneel zijn op 10 januari 2020, de datum waarop dit register volgens de vierde en vijfde Europese anti-witwasrichtlijnen in werking moet treden. De Minister schrijft dat deze problemen ondervangen zijn. 

 

Gebruiksvriendelijkheid

Aan de functionaliteit van het register zal gewerkt moeten worden. Een gebruiksvriendelijke omgeving dient onder andere ontwikkeld te worden om het bijwerken en corrigeren van het register door ondernemers, notarissen en UBO’s goed te ondersteunen. Dit is noodzakelijk om de UBO-gegevens correct en actueel te houden. 

 

Aansluiting met Handelsregister

Het UBO-register staat vooralsnog functioneel los van het Handelsregister. Ook de data in het Handelsregister zijn niet automatisch gelijk aan de data in het UBO-register. Beide registers worden beheerd door de KvK. Het BIT adviseert het digitale UBO-register in het Handelsregister te integreren. De Minister belooft dat de werkprocessen in de toekomst steeds meer geïntegreerd zullen worden. 

 

Tot slot

De minister is positief en het BIT is kritisch. Het wetsvoorstel ligt nog steeds bij de Tweede Kamer waarna ook de Eerste Kamer zich nog over het voorstel zal moeten buigen. We zullen zien of de deadline van 10 januari 2020 zal worden gehaald.

 

Voor meer informatie over het UBO-register, kunt u contact opnemen met Mathieu Neve.

Terug

Juridisch coronanieuws

Lees juridisch coronanieuws op de website van onze strategische alliantiepartner VDB Advocaten Notarissen.

Coronanieuws