An independent member of MOORE Global
WVDB International MijnWVDB Werken bij WVDB

Overgangsrecht onderhoudskosten monumentenpanden gepubliceerd

Overgangsrecht onderhoudskosten monumentenpanden gepubliceerd
Belastingadvies 26 juni 2019 3 min. leestijd

Met ingang van 1 januari 2019 is de aftrekpost in de inkomstenbelasting voor onderhoudskosten aan monumentenpanden afgeschaft. Met deze aftrekpost kon 80% van de vastgestelde onderhoudskosten van een monumentenpand in aftrek worden gebracht op het belastbaar inkomen. De aftrekpost is vervangen door een subsidie. De fiscale aftrekpost werd volgens het kabinet te veel gebruikt voor kosten die niet-monument gerelateerd zijn, zoals het onderhoud aan keukens, badkamers en elektrische installaties. 

 

Nieuwe regelgeving

De nieuwe subsidie sluit volgens het kabinet beter aan bij de essentie voor de subsidie van monumentenzorg: een compensatie voor de instandhouding van de monumentale waarden. Eigenaren van woningen die voor de subsidie in aanmerking komen ontvangen een (woonhuis)subsidie van maximaal 38% van de instandhoudingskosten. Onder instandhoudingskosten vallen alleen kosten die de eigenaar maakt om een monument in goede staat te houden. Denk daarbij aan funderingskosten, stucwerk en schilderwerk.

 

Overgangsrecht

Voor onderhoud aan monumentwoningen waarvan de werkzaamheden in 2019 zijn uitgevoerd of in 2018 zijn uitgevoerd en in 2019 zijn betaald een overgangsrecht gecreëerd. De onderhoudskosten komen in aanmerking voor een subsidie, indien deze kosten zijn gemaakt in het kader van een project waarvoor vóór 2019 verplichtingen zijn aangegaan en niet in aanmerking komen voor een andere subsidieregeling.

 

De subsidie waar de eigenaar op grond van het overgangsrecht recht op heeft bedraagt 38% van de (voor de subsidie in aanmerking komende) onderhoudskosten. Aangezien het geen fiscale aftrekpost meer is, wordt de subsidie niet meer aangegeven in de aangifte inkomstenbelasting. In plaats daarvan dient de aanvraag van de subsidie voor het overgangsrecht te worden aangevraagd in de periode 1 maart 2020 tot en met 30 april 2020.

 

Bent u in 2019 gestart met de verbouwing van uw monumentale eigen woning, of heeft u plannen om te gaan verbouwen en heeft u vragen over deze subsidie? Neem dan contact op met Joris ten Brink.

Terug

Juridisch coronanieuws

Lees juridisch coronanieuws op de website van onze strategische alliantiepartner VDB Advocaten Notarissen.

Coronanieuws