Actueel nieuws

Prinsjesdag 16 september 2020

Lagere bijtelling voor zonnecelauto’s 

Anders dan voor elektrische auto’s geldt voor de zonnecel en waterstofauto geen maximale catalogusprijs waarop de lagere bijtelling van toepassing is.[...]
Prinsjesdag 16 september 2020

Subsidie vaste lasten vrijgesteld

Het Belastingplan 2021 regelt dat dit voordeel met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020 is vrijgesteld van inkomsten- en vennootschapsbelasting. [...]
Prinsjesdag 16 september 2020

Arm’s-lengthbeginsel aangepast

Afzonderlijke vennootschappen die binnen een concern met elkaar handelen, moeten ook marktconforme prijzen  betalen. Dit is met name relevant in inter[...]
Prinsjesdag 16 september 2020

Vrije ruimte werkkostenregeling 2020 verruimd

Voor 2020 wordt de vrije ruimte voor de werkkostenregeling (WKR) met terugwerkende kracht verruimd. Lees snel meer!
Prinsjesdag 16 september 2020

Aanpassingen voor box 3, sparen en beleggen

Het kabinet stelt voor om het heffingsvrije vermogen in box 3 te verhogen. Ook worden de schijfgrenzen opnieuw vastgesteld. Lees snel meer!
Prinsjesdag 16 september 2020

Baangerelateerde Investeringskorting

Het kabinet zal per 1 januari 2021 een Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) voorstellen. Ontdek hier wat dit betekent!
Prinsjesdag 16 september 2020

Liquidatieverliesregeling wordt aangescherpt

Er komt een aanscherping van de liquidatieverliesregeling. Lees snel meer in dit bericht!
Prinsjesdag 16 september 2020

Aanpassing renteaftrekbeperking

Onder omstandigheden worden renten ter zake van schulden aan een verbonden lichaam of verbonden natuurlijke persoon van aftrek uitgesloten.
Prinsjesdag 16 september 2020

Verrekening voorheffingen met de vennootschapsbelasting

Het kabinet wil voor de vpb de verrekening van voorheffingen per 2022 beperken tot de in een jaar verschuldigde vennootschapsbelasting.
Prinsjesdag 16 september 2020

Onderzoek naar invoering vermogensaftrek 

Om de fiscale behandeling van eigen en vreemd vermogen evenwichtiger te maken, komt er een onderzoek naar een budgettair neutrale invoering van een ve[...]
Prinsjesdag 16 september 2020

Zelfstandigenaftrek versneld afgebouwd

De eerder geplande afbouw van de zelfstandigenaftrek wordt versneld. Lees meer in de update!
Prinsjesdag 16 september 2020

Verliesverrekening wordt beperkt

Het kabinet zal per 1 januari 2022 een in de tijd onbeperkte voorwaartse verliesverrekening voorstellen. Lees snel meer!
Prinsjesdag 16 september 2020

Innovatiebox minder voordelig 

 Per 1 januari 2021 stijgt het effectieve tarief van de innovatiebox van 7% naar 9%. Lees snel meer!
Prinsjesdag 16 september 2020

Fiscale coronareserve in wet vastgelegd

Belastingplichtigen voor de vennootschapsbelasting mogen nu volgens de wet een fiscale reserve vormen.
Prinsjesdag 16 september 2020

Hoge Vpb-tarief gaat toch niet omlaag

De lagere tariefschijf in de vennootschapsbelasting wordt vanaf volgend jaar in twee stappen verhoogd. De aangekondigde verlaging gaat niet door.