Prinsjesdag 2020

WVDB zet de belangrijkste fiscale wijzigingen voor 2021 voor u op een rij

Prinsjesdag 2020

WVDB zet de belangrijkste fiscale wijzigingen voor 2021 voor u op een rij. In dit document vindt u alle op Prinsjesdag aangekondigde wijzigingen.

Prinsjesdag 16 september 2020

Fiscale coronareserve in wet vastgelegd

Belastingplichtigen voor de vennootschapsbelasting mogen nu volgens de wet een fiscale reserve vormen.
Prinsjesdag 16 september 2020

Hoge Vpb-tarief gaat toch niet omlaag

De lagere tariefschijf in de vennootschapsbelasting wordt vanaf volgend jaar in twee stappen verhoogd. De aangekondigde verlaging gaat niet door.
Prinsjesdag 18 september 2019

Innovatiebox iets minder voordelig

Als ondernemingen (bv’s, nv’s, etc.) winst maken met innovatieve activiteiten, hoeven zij over dit deel van de winst minder vennootschapsbelasting te [...]
Prinsjesdag 18 september 2019

Overige maatregelen ondernemingen

Hier vindt u de overige maatregelen uit de categorie ondernemingen uit het Belastingplan 2020.
Prinsjesdag 18 september 2019

Excessief lenen

Het kabinet heeft nog geen definitief wetsvoorstel “Wet excessief lenen bij de eigen vennootschap” gepubliceerd. Er is wel aangekondigd dat dit eind 2[...]
Prinsjesdag 18 september 2019

WKR: vrije ruimte vergroot

De vrije ruimte maakt onbelaste vergoedingen en verstrekkingen mogelijk, ter verruiming van de vrije ruimte wordt een tweeschijvenstelsel voorgesteld.
Prinsjesdag 18 september 2019

Overige maatregelen werkgever

Hier vindt u de overige maatregelen uit de categorie werkgever uit het Belastingplan 2020.
Prinsjesdag 18 september 2019

Lastenverlichting burgers

Het kabinet wil een lastenverlichting voor burgers doorvoeren. Het wetsvoorstel Belastingplan 2020 bevat diverse maatregelen die de inkomstenbelasting[...]
Prinsjesdag 18 september 2019

Nieuwe tarieven inkomstenbelasting

Voor belastingplichtigen die aan het begin van 2020 nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, kunnen in beginsel qua effect twee schijven v[...]
Prinsjesdag 18 september 2019

Overige maatregelen (vermogende) particulieren

Hier vindt u de overige maatregelen uit de categorie (vermogende) patriculieren uit het Belastingplan 2020.
Prinsjesdag 18 september 2019

Bronbelasting op renten en royalty’s

Tot op heden kent Nederland geen bronheffing op rente- en royaltybetalingen door Nederlandse lichamen (vennootschappen en instellingen) aan buitenland[...]
Prinsjesdag 18 september 2019

Overige maatregelen internationaal

Hier vindt u de overige maatregelen uit de categorie internationaal uit het Belastingplan 2020.
Prinsjesdag 18 september 2019

Overige maatregelen woning

Hier vindt u alle maatregelen uit de categorie woning uit het Belastingplan 2020.
Prinsjesdag 18 september 2019

Bewijs intracommunautair vervoer

Het bewijs dat een goed de lidstaat heeft verlaten, is belangrijk voor de toepassing van het nihiltarief voor de btw.
Prinsjesdag 18 september 2019

Overige maatregelen btw & accijnzen

Hier vindt u de overige maatregelen uit de categorie btw & accijnzen uit het Belastingplan 2020.

Download

 

U kunt alle artikelen in één PDF downloaden, zodat u ze nog eens rustig na kunt lezen.

 

Klik hier