An independent member of MOORE Global
WVDB International MijnWVDB Werken bij WVDB

Recht op subsidie: rijksmonumentenpand

Recht op subsidie: rijksmonumentenpand
Belastingadvies 25 maart 2020 2 min. leestijd

Eigenaren van een rijksmonumentenpand konden tot 1 januari 2019 kosten van onderhoud onder voorwaarden fiscaal aftrekken bij de bepaling van het belastbaar inkomen voor de inkomstenbelasting. Vanaf 1 januari 2019 is dit niet meer mogelijk. In plaats daarvan kunnen eigenaren van rijksmonumentenpanden een beroep doen op een subsidie bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

 

Er bestaan subsidies voor rijksmonumenten met en zonder woonfunctie. Hieronder gaan wij in op de subsidie voor rijksmonumenten met een woonfunctie.

 

De subsidie is bedoeld voor kosten van reguliere onderhouds- en restauratiewerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument. Hierbij geldt als algemeen uitgangspunt dat de werkzaamheden dienen te strekken tot de instandhouding van het rijksmonument en zijn monumentale waarden, dat de werkzaamheden sober en doelmatig en technisch noodzakelijk dienen te zijn, en dat de werkzaamheden gericht dienen te zijn op maximaal behoud van aanwezige monumentale waarden, in het bijzonder historische materialen en constructies. Ook werkzaamheden gericht op het voorkomen van verval of het voorkomen van vervolgschade zijn subsidiabel.

 

De subsidie bedraagt 38% van de subsidiabele kosten die zijn gemaakt in de kalenderjaren 2019 en 2020. Particuliere eigenaren van rijksmonumenten kunnen jaarlijks een subsidieaanvraag indienen.

 

De subsidie kan worden aangevraagd van 1 maart tot en met 30 april 2020 voor subsidiabele onderhoudskosten gemaakt in 2019. Subsidieaanvragen voor kosten gemaakt in 2020, kunnen in 2021 worden ingediend.

 

Mocht u naar aanleiding van het voorgaande nog vragen hebben of ondersteuning wensen bij de subsidieaanvraag, dan kunt u contact opnemen met een van onze belastingadviseurs.

Terug

Juridisch coronanieuws

Lees juridisch coronanieuws op de website van onze strategische alliantiepartner VDB Advocaten Notarissen.

Coronanieuws