Registratie nieuwe e-commerce-aangifte vanaf 1 april 2021 mogelijk!

Registratie nieuwe e-commerce-aangifte vanaf 1 april 2021 mogelijk!
Belastingadvies 21 april 2021

Met ingang van 1 juli 2021 veranderen de btw-regels voor e-commerce. Eén onderdeel van deze wijzigingen is de nieuwe One Stop Shop-regeling (OSS-regeling). Deze regeling maakt het eenvoudiger voor ondernemers om btw-aangifte te doen voor verkopen aan particulieren in andere EU-lidstaten.
De aanmeldingsprocedure is vanaf 1 april 2021 geopend. 

Afstandsverkopen

De levering van goederen die worden verzonden of vervoerd naar een afnemer worden volgens de hoofdregel in het land van vertrek belast met btw. Indien echter sprake is van zogenoemde ‘afstandsverkopen’, wordt de levering van goederen belast in het land waarnaar de goederen worden vervoerd. Deze afstandsverkopenregeling geldt voor verkopen aan particulieren of niet-aangifteplichtige ondernemers in andere EU-lidstaten. Indien de afstandsverkopenregeling van toepassing is, moet u het btw-tarief van de lidstaat van aankomst hanteren en zich aldaar registreren voor het doen van een btw-aangifte. In de huidige situatie geldt de afstandsverkopenregeling enkel indien en voor zover een omzet drempelbedrag van het land van aankomst wordt overschreden. Indien u het drempelbedrag niet overschrijdt, moet u Nederlandse btw-tarief in rekening brengen en in Nederland btw-aangifte doen. Voor iedere EU-lidstaat geldt een ander drempelbedrag.  Per 1 juli 2021 komen de drempelbedragen van de lidstaten te vervallen. U zult dus vanaf de eerste afstandsverkoop het btw-tarief van het land van aankomst moeten hanteren. Het vervallen van de drempelbedragen zou tot gevolg hebben dat u zich bij afstandsverkopen in de lidstaat van aankomst van de goederen moet registreren als btw-ondernemer en aldaar btw-aangifte zou moeten doen. Om te voorkomen dat u zich in meerdere EU-lidstaten moet registreren voor de btw kunt u gebruik maken van de OSS-regeling.

OSS-regeling

Indien u gebruik maakt van de OSS-regeling, hoeft u zich niet in alle landen waar u goederen levert te registreren voor de btw. U hoeft dus ook geen btw-aangifte in dat land te doen. Onder de OSS-regeling geeft u alle afstandsverkopen aan andere EU-lidstaten namelijk gezamenlijk aan in één zogenoemde OSS-aangifte in het eigen land van vestiging. Dit is dus een aanzienlijke vereenvoudiging van uw administratieve verplichtingen voor de btw in andere EU-landen. Wel moet u uw administratie zodanig inrichten dat daaruit de omzet per EU-land en de verschuldigde btw blijkt om de OSS-aangifte te kunnen doen.

Aanmelding

U moet zich aanmelden voor de OSS-regeling in het land waar de onderneming gevestigd is.  
Als Nederlandse ondernemer kunt u zich dus in Nederland aanmelden. De aanmelding voor de OSS-regeling verloopt via Mijn Belastingdienst Zakelijk op de website van de Belastingdienst.

Bent u benieuwd wat de wijzigingen in de btw-regelgeving voor uw onderneming betekenen, of heeft u vragen over de nieuwe OSS-regeling? Neem dan gerust contact op met Anton van Dijk via antonvandijk@wvdb.nl of + 31 881 948 279 of Verena van Rijen via verenavanrijen@wvdb.nl of + 31 881 948 534 of één van de andere btw-specialisten.

Terug

Juridisch coronanieuws

Lees juridisch coronanieuws op de website van onze strategische alliantiepartner VDB Advocaten Notarissen.

Coronanieuws