Rijdt u een elektrische auto van de zaak? Lees dan snel verder!

Rijdt u een elektrische auto van de zaak? Lees dan snel verder!
Belastingadvies 2 december 2020

Indien u een auto van de zaak ook voor privédoeleinden gebruikt (op jaarbasis meer dan 500 km privégebruik), dan zijn de fiscale bijtellingsregels van toepassing. De eerste periode van maximaal 60 maanden kan u gebruik maken van een verlaagde bijtellingspercentage mits u een (volledig) elektrische auto rijdt of een auto met een lage CO2-emissie. Na deze periode valt u echter terug op het reguliere (hoge) bijtellingstarief. Hierdoor kan de fiscale bijtelling een stuk hoger uitpakken dan u vanuit het verleden gewend bent! In dit artikel leest u meer over de bijtellingsregels, het aflopen van de kortingsregeling en wat u eventueel kan doen om de negatieve gevolgen hiervan voor uzelf te beperken.

Het toepasselijke bijtellingspercentage wordt bepaald in het jaar van de eerste ingebruikname; dit is de datum waarop de auto voor het eerst te naam wordt gesteld. Hierbij is niet van belang of de auto in de tussenliggende periode van eigenaar of gebruiker wisselt.

Tot en met een tenaamstelling in 2017 geldt voor auto’s met een lage CO2-emissie een korting op het bijtellingspercentage. Voor auto’s met een tenaamstelling vanaf 2018 geldt dat enkel voor volledig elektrische auto’s een korting op het bijtellingspercentage kan worden verkregen. De bijtellingspercentages van 2015 tot en met 2021 treft u in onderstaande tabel aan.

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Standaard bijtellingspercentage

25%

25%

22%

22%

22%

22%

22%

Zuinig (83-106 gram/km)

20%

21%

22%

22%

22%

22%

22%

Zuinig (51-82 gram/km)

14%

21%

22%

22%

22%

22%

22%

PHEV  (1-50 gram/km)

7%

15%

17%

22%

22%

22%

22%

Volledig elektrisch

4%

4%

4%

4%

4%

8%

12%

Lagere bijtelling van toepassing tot maximum bedrag cataloguswaarde (daarboven geldt regulier bijtelling)*

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

€ 50.000

€ 45.000

€ 40.000

*Voor waterstof auto’s geldt dat zij voor de volledige cataloguswaarde de lage bijtelling mogen toepassen.

Korting op bijtelling voor 60 maanden 

Zoals hierboven toegelicht geldt de korting op de bijtelling voor 60 maanden. Na deze periode geldt de standaard bijtelling die van toepassing zou zijn op het moment van tenaamstelling, zonder toepassing van de korting. Voor auto’s die eind 2015 of in 2016 te naam zijn gesteld zal dus per 2021 het hoge bijtellingspercentage van 25% (gaan) gelden.

Let op! Er wordt dus niet aangesloten bij huidige standaard bijtellingspercentage, welke op dit moment 22% bedraagt.

Voorbeeld:

U rijdt een volledig elektrische auto van de zaak welke u ook privé gebruikt. De auto is op 1 januari 2016 te naam gesteld. De cataloguswaarde van de auto is € 70.000. Gezien de tenaamstelling in 2016, is het lage bijtellingspercentage van 4%  van toepassing. De fiscale bijtelling bedraagt dus jaarlijks € 2.800.

De korting op de bijtelling is dan 25% - 4% = 21% en zal na 60 maanden vervallen. Dit betekent dat vanaf 1 januari 2021 het reguliere bijtellingspercentage van 2016 van toepassing is, zijnde 25%. Gelet op de cataloguswaarde van € 70.000 zal de nieuw bijtelling op jaarbasis € 17.500 bedragen.

Hoe bereken ik de bijtelling?

De bijtellingskorting voor volledig elektrische auto’s wordt beperkt voor auto’s die vanaf 2019 voor het eerst te naam worden gesteld. Indien u in 2021 een nieuwe en volledig elektrische auto van de zaak gaat rijden, dan geldt het verlaagde bijtellingspercentage van 12% over de eerste € 40.000. Heeft de auto een hogere cataloguswaarde, dan wordt over het meerdere het reguliere bijtellingspercentage toegepast (in 2021: 22%).

Wat zijn uw mogelijkheden?

Mogelijk kan het in uw situatie aantrekkelijk zijn om een nieuwe elektrische auto van de zaak te gaan rijden, waardoor gedurende de komende 60 maanden nog gebruik kan worden gemaakt van het lage bijtellingstarief.  Indien u reeds een auto van uw eigen BV rijdt, kan het mogelijk interessant zijn om de auto naar privé over te dragen.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden in uw specifieke situatie? Bel mij voor een vrijblijvend gesprek op +31 (0)88 194 88 61 of stuur een mail naar cindyvandemortel@wvdb.nl.

Terug

Juridisch coronanieuws

Lees juridisch coronanieuws op de website van onze strategische alliantiepartner VDB Advocaten Notarissen.

Coronanieuws