Sociale zekerheid in internationale situaties

Sociale zekerheid in internationale situaties
Belastingadvies 25 maart 2020 3 min. leestijd

Sociale zekerheid in internationale situaties

Ieder land kent zijn eigen wetgeving die bepaalt of iemand onder het sociale zekerheidsstelsel van dat land valt. In internationale situaties kan de situatie zich voordoen dat iemand op basis van de lokale regels onder het sociale zekerheidsstelsel van meer dan één land of onder geen enkel stelsel valt, met alle gevolgen van dien.

 

Voorkomen van dubbele (of geen) sociale zekerheidsplicht

Om dubbele of geen sociale zekerheidsplicht te voorkomen, wordt op basis van EU-recht en voor niet-EU-situaties op basis van bilaterale sociale zekerheidsverdragen bepaald in welk land iemand sociaal verzekerd is. Uitgangspunt is dat iemand slechts in één land sociaal verzekerd is. Indien een situatie niet onder het EU-recht of onder de werking van een bilateraal sociaal zekerheidsverdrag valt, dan is dubbele (niet-)verzekeringsplicht moeilijk te voorkomen.

 

Bepalen sociale zekerheidspositie

Doorgaans kan op basis van informatie over iemands woonland, werkland(en), reispatroon en formele werkrelatie worden bepaald welk sociale zekerheidsstelsel van toepassing is. Het is essentieel dat deze positie goed wordt beoordeeld en dat in het juiste land de premies worden betaald. Immers, als naderhand wordt ontdekt dat iemand niet in Nederland sociaal verzekerd was dan zal diegene geen recht hebben op (volledige) uitkeringen uit Nederland, ook al zijn er (weliswaar onterecht) Nederlandse sociale zekerheidspremies betaald. De omgekeerde situatie kan uiteraard ook voorkomen: iemand is in Nederland sociaal verzekerd, maar er zijn geen Nederlandse sociale zekerheidspremies betaald. In dat geval zal de Belastingdienst de premies gaan naheffen/navorderen, inclusief eventueel verschuldigde rente en boetes.

 

Aanvragen van een sociale zekerheidsverklaring

In internationale situaties kan middels een sociale zekerheidsverklaring worden vastgelegd in welk land iemand sociaal verzekerd is:

  • binnen de EU kan een A1-verklaring worden aangevraagd;
  • in niet-EU-situaties waarin een bilateraal sociaal zekerheidsverdrag van toepassing is, kan een Certificate of Coverage worden aangevraagd.

 

Deze verklaringen worden op aanvraag afgegeven door de sociale zekerheidsautoriteiten van het woon- of werkland (afhankelijk van de situatie). In een afgegeven sociale zekerheidsverklaring is opgenomen in welk land iemand sociaal verzekerd is. Dit document geldt als vrijwaring voor het betalen van premies in andere landen die in de verklaring worden genoemd. Een kopie van de verklaring dient door de betreffende persoon en bij de salarisadministratie waar geen premies worden betaald te worden bewaard.

 

Tot slot

Voor meer informatie over sociale zekerheidsverklaringen verwijzen wij u graag naar onze one-pager. Mocht u nog verdere vragen hebben over het bepalen van sociale zekerheidsposities of het aanvragen van sociale zekerheidsverklaringen, neemt u dan gerust contact met ons op.

Terug

Juridisch coronanieuws

Lees juridisch coronanieuws op de website van onze strategische alliantiepartner VDB Advocaten Notarissen.

Coronanieuws