Strikte toepassing bezitstermijn bedrijfsopvolgingsregeling (BOR)

Belastingadvies 26 september 2019 2 min. leestijd

De BOR wordt (met name in familiesferen) gebruikt om fiscaal vriendelijk de onderneming over te dragen aan de toekomstige bedrijfsopvolger(s). Alleen wanneer aan alle voorwaarden wordt voldaan is de BOR van toepassing. De bezitstermijn is een van deze voorwaarden. Wanneer de aandelen worden geschonken geldt een bezitstermijn van 5 jaar en in het geval van overlijden dienen de aandelen minimaal 1 jaar in het bezit te zijn geweest van de overledene.

 

De invulling van deze bezitstermijn is onlangs door Advocaat – Generaal IJzerman aangescherpt. Volgens de A-G dient iedere onafhankelijke onderneming binnen de structuur te voldoen aan de bezitstermijn. Ter illustratie hiervan een voorbeeld:

Piet bezit 100% van de aandelen in Holding B.V. Holding B.V. bezit op haar beurt al geruime tijd de aandelen in Bouwbedrijf A B.V. Een jaar geleden heeft Holding B.V. de aandelen in Bouwbedrijf B B.V. gekocht. Piet is nu voornemens zijn aandelen te schenken aan zijn zoon Bas.

 

Piet bezit meer dan 5 jaar de aandelen in Holding B.V. zodat aan de bezitstermijn is voldaan. Op basis van de conclusie van de A-G dienen echter alle indirecte belangen (dus zowel Bouwbedrijf A B.V. als Bouwbedrijf B B.V.) afzonderlijk te voldoen aan de bezitstermijn. Dit houdt in dat de BOR niet van toepassing is op het belang gehouden in Bouwbedrijf B B.V. Deze aandelen bezit Piet ten tijde van de schenking immers pas 1 jaar. De (indirecte) verkrijging van de aandelen in Bouwbedrijf B B.V. worden hierdoor volledig in de heffing van schenkbelasting betrokken.

 

De Hoge Raad zal over dit onderwerp nog uitspraak doen. Zodra hierover meer bekend is, brengen wij u hiervan op de hoogte.

Terug

Juridisch coronanieuws

Lees juridisch coronanieuws op de website van onze strategische alliantiepartner VDB Advocaten Notarissen.

Coronanieuws