Subsidie vaste lasten vrijgesteld

Prinsjesdag 16 september 2020

Medio 2020 heeft het kabinet de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19’ (TOGS). vervangen door de Regeling subsidie financiering vaste lasten MKB COVID-19 (ook wel tegemoetkoming vaste lasten (TVL) genoemd). Het Belastingplan 2021 regelt dat dit voordeel vrijgesteld is van inkomsten- en vennootschapsbelasting. De bepaling treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2020.

Tip!

Geef eventuele subsidies uit de Subsidieregeling vaste lasten op in de rubriek ‘Overige buitengewone baten’ in de aangifte inkomstenbelasting. Gebruik de rubriek ‘Overige vrijgestelde winstbestanddelen’ voor de aangifte vennootschapsbelasting.

Let op!

De Regeling subsidie vaste lasten (TVL) gaat na 1 oktober 2020 door. Het Belastingplan spreekt zich niet uit over een vrijstelling van deze verlenging.

Vrijstelling TOGS

Ondernemers die directe schade ondervonden van de coronamaatregelen, konden in een deel van 2020 profiteren van de regeling ‘Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19’ (TOGS). Dit voordeel betrof een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 om de vaste lasten te betalen. In het Belastingplan 2021 is opgenomen dat dit voordeel onbelast is.

Let op!

Eventuele terugbetalingen van TOGS-subsidies zijn dus ook niet aftrekbaar.

Bekijk hier het volledige nieuwsoverzicht van Prinsjesdag 2020

Wilt u graag weten wat dit nieuws voor u specifiek betekent? Neem dan contact met op met uw relatiedrager of met Freek van Agt via freekvanagt@wvdb.nl of bel hem via +31 88 - 194 82 70.

Terug

Juridisch coronanieuws

Lees juridisch coronanieuws op de website van onze strategische alliantiepartner VDB Advocaten Notarissen.

Coronanieuws