An independent member of MOORE Global
WVDB International MijnWVDB Werken bij WVDB

Subsidieregeling voor scholing bij mkb

Subsidieregeling voor scholing bij mkb
HR Advies 29 januari 2020 3 min. leestijd

Het huidige kabinet vindt het, mede doordat de arbeidsmarkt continue in verandering is, van belang dat iedereen zich zijn hele leven lang kan blijven ontwikkelen. Om dit te ondersteunen is het kabinet vorig jaar een actieprogramma gestart waarbij persoonlijke leer- en ontwikkelbudgetten worden gecreëerd.

Vanaf maart 2020 zal in dat kader de nieuwe Stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in het mkb (SLIM-regeling) worden ingevoerd, waarmee  mkb-bedrijven en grootbedrijven in de landbouw-, horeca en recreatiesector subsidie kunnen aanvragen voor bepaalde vormen van scholing. Het doel van deze regeling is om werkgevers in het mkb te stimuleren om meer te investeren in het ontwikkelen, opleiden en begeleiden van werknemers gedurende hun hele loopbaan. Voor de SLIM-regeling trekt het kabinet vanaf 2020 jaarlijks 48 miljoen euro uit.

 

Voor wie is de subsidie uit de SLIM-regeling bedoeld?
De SLIM-regeling kent drie doelgroepen:

  1. Individuele mkb-bedrijven waar tot 250 werknemers in dienst zijn;
  2. Grootbedrijven uit de sectoren landbouw, horeca en reactie;
  3. Samenwerkingsverbanden in het mkb, zoals O&O-fondsen, branche organisaties, werkgeversverenigingen en werknemersverengingen.

 

Waarvoor is de subsidie uit de SLIM-regeling bedoeld?

Zoals gezegd is de SLIM-regeling bedoeld om leren en ontwikkelen binnen het mkb te stimuleren. De SLIM-subsidie is bedoeld voor vier soorten initiatieven:

  1. Het doorlichten van de onderneming met als doel het inzichtelijk maken van de scholingsbehoefte, vanuit het perspectief van de onderneming, in een opleidings- of ontwikkelplan;
  2. Het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen voor de werknemers in de onderneming;
  3. Het stimuleren van werknemers in het bedrijf om hun kennis, vaardigheden en beroepshouding te ontwikkelen tijdens het werk middels het ontwikkelen en invoeren van een methode;
  4. Het aanbieden van praktijkleerplaatsen ten behoeve van een beroepsopleiding (of een deel daarvan) in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf.

 

Tot de kosten waarvoor subsidie kan worden aangevraagd, behoren externe kosten (bijvoorbeeld het inhuren van een expert) die daadwerkelijk binnen de periode van uitvoering van het initiatief zijn gemaakt. Ook directe loonkosten komen in aanmerking voor de subsidie, waarbij het gaat om het brutoloon van de werknemer binnen het bedrijf die zich bezighoudt met de uitvoering van het leerinitiatief.

 

Hoogte subsidie SLIM-Regeling
De subsidie die kan worden aangevraagd, zal nooit de gehele kosten dekken. Het bedrijf dat de subsidie aanvraagt, moet ook een gedeelte van de kosten zelf dragen. Voor individuele subsidieaanvragen kan het kleinbedrijf (tot 50 werknemers) 80% subsidie ontvangen over de totale gemaakte kosten en het overige mkb 60%. De maximale subsidiehoogte bedraagt per individuele subsidie aanvraag € 24.999,--, waarbij voor samenwerkingsverbanden een maximale subsidie van € 500.000 wordt vastgesteld. Tot slot moeten de subsidiabele kosten ten minste € 5.000,-- bedragen om voor de SLIM-regeling in aanmerking te komen.

In afwijking op het bovenstaande geldt voor het 4e punt, het aanbieden van praktijkleerplaatsen ten behoeve van een bedrijfsopleiding, een maximaal bedrag van € 2.700,-- subsidie per praktijkleerplaats.

 

Aanvragen subsidie SLIM-Regeling
De SLIM-subsidie kan worden aangevraagd door middel van een online aanvraagformulier. De aanvragen voor de SLIM-subsidie zijn jaarlijks in vaste aanvraagtijdvakken. De eerste mogelijkheid voor individuele mkb bedrijven om subsidie aan te vragen is van 2 maart 12:00 tot en met 31 maart 17:00.

 

Er mag per aanvraagtijdvak maar één subsidieaanvraag worden ingediend voor elk van de genoemde initiatieven. Het aanvragen van subsidie voor loopbaanadviezen en derde leerwegtrajecten is dus mogelijk.

 

Tot slot

Wilt u meer informatie over het SLIM-budget of wilt u weten of uw project in aanmerking komt voor de regeling? Neem dan contact op met één van onze adviseurs.

Terug

Juridisch coronanieuws

Lees juridisch coronanieuws op de website van onze strategische alliantiepartner VDB Advocaten Notarissen.

Coronanieuws