Te hoge eigen woning rente is niet aftrekbaar en kwalificeert als schenking

Belastingadvies 25 september 2019 2 min. leestijd

Het is financieel aantrekkelijk als ouders geld lenen aan hun kind voor de aanschaf en/of de verbetering van de eigen woning.

 

Indien voor de verwerving en/of verbetering van een eigen woning een geldlening wordt afgesloten tussen ouders en kinderen is, indien wordt voldaan aan de in de Wet inkomstenbelasting 2001 opgenomen  voorwaarden, voor het kind de betaalde rente in Box 1 aftrekbaar bij het bepalen van het belastbaar inkomen terwijl de ouders de heffing in Box 3 plaatsvindt naar een vast forfaitair rendement over de hoofdsom van de geldlening. Het voordeel van een dergelijke geldlening wordt dan ook groter naarmate er een hogere rente wordt afgesproken. Het kind kan dan namelijk meer rente in Box 1 aftrekken in zijn aangifte inkomstenbelasting, terwijl bij de ouders heffing in box 3 gelijk blijft. Het is echter de vraag of er een grens geldt ten aanzien van de hoogte van deze rente.

 

In een recente zaak bij de Rechtbank van Den Haag is dit aan de orde geweest. In de voorgelegde casus was door de ouders een geldlening aan het kind voor de eigen woning verstrekt met een looptijd van 30 jaar tegen een rente van 9% met een vaste rente periode van 15 jaar en zonder enige zekerheid. 

Bij het opleggen van de aanslag inkomstenbelasting 2015 accepteerde de inspecteur slechts een bedrag van 4,5% van de rente als aftrekbare rente. De vraag was of deze correctie terecht was. De Rechtbank oordeelde dat deze geldlening behoort te worden getoetst aan de in de markt gebruikelijke zakelijke voorwaarden.

 

In het jaar 2015 was een zakelijk en marktconforme rente voor een geldlening onder dezelfde voorwaarden naar het oordeel van de Rechtbank in navolging van de inspecteur 4,5%. Het bovenmatige deel van de betaalde rente ter grootte van 4,5% van de hoofdsom werd aangemerkt als een schenking van de belanghebbende aan zijn ouders. Dit bovenmatige deel van de rente is volgens de Rechtbank namelijk verstrekt wegens de familierelatie en daarmee is dat deel van de rente niet zakelijk.

 

Wanneer sprake is van het aangaan van een geldlening met betrekking tot de eigen woning is het belangrijk om een marktconforme rente te bepalen, om zo te voorkomen dat een deel van de rente niet in aftrek genomen kan worden en als schenking wordt aangemerkt. Vergelijk daarvoor de voorwaarden van uw geldlening in familieverband met een lening die van een bank zou kunnen worden verkregen.

 

Voor meer informatie over de aftrekbare rente omtrent de geldlening eigen woning kunt u contact met ons opnemen.

Terug

Juridisch coronanieuws

Lees juridisch coronanieuws op de website van onze strategische alliantiepartner VDB Advocaten Notarissen.

Coronanieuws