Thuiswerken: richtlijnen voor u én uw werknemers

Thuiswerken: richtlijnen voor u én uw werknemers
HR Advies 8 april 2021

Eerder hebben wij u in dit artikel geïnformeerd over het thuiswerken nu en in de toekomst, en belangrijke zaken hierbij waarover u als werkgever na dient te denken. Minister Koolmees van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft onlangs een concrete uitwerking op papier gezet met criteria voor werkgevers en werknemers om hen te ondersteunen bij de keuze voor het thuiswerken. Deze handreiking heeft als doel om partijen te helpen en een goede afweging te maken of thuiswerken mogelijk is door onduidelijkheden weg te nemen. Hoe kunt u als werkgever deze criteria verder inzetten?

‘Werk thuis, tenzij het niet anders kan’

Het belangrijkste devies vanuit de overheid in de huidige tijd blijft ‘werk thuis, tenzij het niet anders kan’. Niet alleen om eventuele verspreiding van het coronavirus op de werkvloer te voorkomen, maar ook om het aantal contactmomenten tussen mensen terug te dringen en daarmee het aantal besmettingen te verlagen. Dit devies vormt ook het uitgangspunt voor minister Koolmees in opmaak van de handreiking met criteria voor thuiswerken.

Wat als ‘het niet anders kan’?

Een werkgever kan zijn werknemers instrueren dat zij thuis moeten werken. Dit is het zogenaamde instructierecht van een werkgever (art. 7:660 BW). In beginsel is de werknemer dan gehouden deze instructie op te volgen. Dit is enkel niet het geval als dit in redelijkheid niet van de werknemer kan worden verwacht, bijvoorbeeld door het soort werk of de persoonlijke thuissituatie. Wat dient u als werkgever te doen als uw werknemer (deels) niet of lastig thuis kan werken? De thuiswerk criteria bieden u als werkgever hiervoor handvaten. In de criteria worden verschillende situaties beschreven met hierbij een uitwerking. Een voorbeeld van een situatie is de volgende: een werknemer ervaart dusdanige mentale klachten door het thuiswerken dat het (deels) uitvoeren van het werk op kantoor noodzakelijk is voor de mentale gezondheid van de werknemer. De uitwerking die het ministerie hierbij geeft is als volgt: maak maatwerk afspraken met de specifieke werknemer zodat werknemer op kantoor kan werken met in achtneming van de geldende coronamaatregelen. Bovendien adviseert de overheid om een bedrijfsarts in te schakelen.

In de handreiking komen tevens situaties aan bod hoe u een nieuwe werknemer kunt inwerken of wat u kunt doen als een werknemer niet in staat is om een adequate werkplek thuis te creëren.

De handreiking kunt u op de website van de Rijksoverheid vinden.

Thuiswerken binnen uw onderneming

De handreiking thuiswerken dient als hulpmiddel voor u als werkgever. De criteria voor thuiswerken kunt u langs reeds bestaande reglementen en/of afspraken binnen uw onderneming leggen en tegen het licht te houden. Indien er op dit moment nog geen richtlijnen voor thuiswerken zijn, raden wij u aan om de handreiking thuiswerken te gebruiken en deze concreet uit te werken voor uw onderneming. Indien er sprake is van een ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT) dienen zij mee te kijken in het opstellen of wijzigen van de thuiswerkregeling.

Arbowetgeving

Als werkgever heeft u een zorgplicht en bent u verantwoordelijk voor een (thuis)werkplek die voldoet aan de eisen vanuit de Arbowet. In dit artikel hebben wij hier meer informatie over uiteengezet. Wanneer bepaalde voorzieningen vanuit het Arboplan van uw onderneming verplicht zijn, bijvoorbeeld een verstelbaar bureau of een coronatest, kunt u deze onbelast verstrekken, ter beschikking stellen of vergoeden aan de werknemer. In de maand april nemen wij u verder mee in deze mogelijkheden binnen het Arboplan.

Meer weten? Neem gerust contact op met Anne Wolters via annewolters@wvdb.nl. Wij zijn u graag van dienst.

Terug

Juridisch coronanieuws

Lees juridisch coronanieuws op de website van onze strategische alliantiepartner VDB Advocaten Notarissen.

Coronanieuws