Thuiswerken: wat is uw zorgplicht als werkgever?

Thuiswerken: wat is uw zorgplicht als werkgever?
HR Advies 12 november 2020

Door de coronacrisis is de trend om vaker vanuit thuis te gaan werken in een stroomversnelling geraakt. Verwacht wordt ook dat na de coronacrisis werknemers vaker thuis willen werken. Zodra thuiswerken op frequente basis gebeurt, dient de werkgever te zorgen voor goede en veilige arbeidsomstandigheden. Als werkgever heeft u een zorgplicht en bent u verantwoordelijk voor een thuiswerkplek die voldoet aan de eisen vanuit de Arbowet.

Verantwoordelijkheid Werkgever

In de Arbowet staat beschreven dat u als werkgever dient te zorgen voor een goede werkplek van de werknemer. Het uitgangspunt hierbij is dat u als werkgever ook bij thuiswerken verantwoordelijk blijft voor een veilige en gezonde werkomgeving. Binnen de Arbowet zijn regels opgenomen die betrekking hebben op thuiswerken, waarbij een soepelere handhaving geldt dan bij de regels voor de kantoorwerkplek. Zo zijn er bijvoorbeeld geen verplichtingen ten aanzien van brandgevaar, vluchtwegen of aanwezigheid van toiletten. Echter is het wel van belang dat u als werkgever uw werknemers actief instrueert. De manier waarop een werknemer veilig en gezond zijn werk kan doen, dient een terugkerend onderwerp van gesprek te zijn.

Verantwoordelijkheid Werknemer

Werkgevers mogen volgens de geldende privacywetgeving niet zomaar het huis van werknemers betreden om de arbeidsomstandigheden te inspecteren. De Inspectie SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) is hiertoe wel gemachtigd. De werknemer dient daarom zelf aan te geven als de thuiswerkplek niet voldoet en als hij de werkplek wil aanpassen. Daarnaast is het raadzaam om voorafgaand aan het thuiswerken goede afspraken te maken met de werknemer en een checklist te overhandigen waarmee de werknemer kan controleren of de werkplek Arboverantwoord is.

Wettelijke eisen thuiswerkplek

In de Arbowet is opgenomen dat de werkplek in de eigen woning moet worden ingericht volgens de ergonomische beginselen. Deze ergonomische beginselen zijn niet verder uitgewerkt in een wettelijke regeling. Echter, wanneer een werkplek meer dan twee uur per dag wordt gebruikt voor computerwerkzaamheden, volstaat volgens de Arbowet enkel een laptop niet langer. Hierbij dient door u als werkgever gekeken te worden naar onder andere een goede werktafel, werkstoel, verlichting en computer om een werknemer ergonomisch verantwoord aan het werk te laten gaan.

Naast de wettelijke eisen voor een thuiswerkplek, moet een werkplek ook voldoen aan de eisen die worden gesteld aan beeldschermarbeid. Dit betekent onder andere dat het werken achter een beeldscherm op gezette tijden moet kunnen worden afgewisseld door andere werkzaamheden of rusttijd.

Psychosociale belasting

Naast dat thuiswerken een werknemer meer flexibiliteit en mobiliteit geeft, zijn er ook een aantal risico’s. Hierbij kunt u denken aan sociale isolatie, verandering in de relatie met collega’s en leidinggevende door minder persoonlijk contact, het maken van meer uren tijdens het thuiswerken of het mentaal minder goed los kunnen laten van het werk (werk-privé balans). Als werkgever dient u binnen de Arbowetgeving tevens zorg te dragen voor een beperking in de psychosociale belasting. Samen met uw werknemer kunt u bespreken wat de verwachtingen over en weer zijn, welke afspraken er gemaakt dienen te worden en zorgen voor duidelijke instructies . Het is aan te raden regelmatig met uw werknemer in overleg te gaan over onder andere de werkdruk, werktijden, planning en andere zaken waar uw werknemer mogelijk tegenaan loopt.

Vergoeden thuiswerkplek

De kosten voor Arbovoorzieningen kunnen (gericht) worden vrijgesteld in het geval van thuiswerk. Wel moet er sprake zijn van een werkplek. Een werkruimte gelegen in een woning geldt hiervoor als werkplek, zoals een bureau met bureaustoel. Ook wordt de plaats waar uitvoering wordt gegeven aan het Arbobeleid aangemerkt als werkplek.

Indien u een Arbovoorziening in de werkruimte thuis vergoedt, verstrekt of ter beschikking stelt, is deze gericht vrijgesteld. Wel is het hierbij van belang dat de Arbovoorziening samenhangt met uw verplichtingen op grond van de Arbowet. Ook dient de werknemer van deze voorziening (gedeeltelijk) gebruik te maken in de werkruimte en betaalt hij geen eigen bijdrage. Wanneer bepaalde voorzieningen vanuit het Arboplan van uw onderneming verplicht zijn, bijvoorbeeld een bureaustoel of verstelbaar bureau, kunt u deze onbelast verstrekken aan de werknemer. Voorzieningen die niet noodzakelijk zijn en geen relatie hebben met uw Arboplan vormen belast loon.

Meer weten over de Arbo-verantwoordelijkheid of het vergoeden/verstrekken van Arbovoorzieningen? Neem dan vrijblijvend contact op met Romy Marell via  +31 088 - 194 8493 of romymarell@wvdb.nl

Terug

Juridisch coronanieuws

Lees juridisch coronanieuws op de website van onze strategische alliantiepartner VDB Advocaten Notarissen.

Coronanieuws