Tijdelijke btw-coronamaatregelen verlengd tot 1 oktober 2021

Tijdelijke btw-coronamaatregelen verlengd tot 1 oktober 2021
Belastingadvies 27 juli 2021

Onlangs heeft de Staatssecretaris bekend gemaakt dat de geldende btw-coronamaatregelen worden verlengd tot 1 oktober 2021. Voor de btw gaat het om de tijdelijke toepassing van het btw-nultarief op de levering van mondkapjes, COVID-19- vaccins en COVID-19 testkits. Daarnaast om een tijdelijke (verruimde) btw-vrijstelling voor het ter beschikking stellen van zorgpersoneel. De maatregelen lichten we hierna kort toe.

 1. Btw-nultarief op levering van mondkapjes, COVID-19-vaccins, COVID-19-testkits

  De toepassing van het btw-nultarief op de levering van mondkapjes, COVID-19-vaccins en COVID-19 testkits wordt verlengd tot 1 oktober 2021. Het gaat daarbij meer specifiek om de levering van de volgende producten:

  Mondkapjes: Het tijdelijke btw-nultarief geldt zowel voor levering van medische als niet-medische mondkapjes.

  COVID-19 vaccins: Het tijdelijke btw-nultarief is alleen van toepassing ter zake van de levering van vaccins die door het Europees Geneesmiddelenbureau zijn goedgekeurd als COVID-19-vaccins. Het nultarief geldt zowel voor de levering van het vaccin als voor de vaccinatiedienst, tenzij ter zake van het vaccineren een vrijstelling van toepassing is.

  COVID-19 testkits: Hieronder vallen alleen testkits die voldoen aan de actuele versie van de LCI-richtlijn COVID-19 van het RIVM. Het btw-nultarief geldt voor de levering van COVID-19-in-vitrodiagnostiek en de dienst van het testen met deze testkits, tenzij ter zake van het testen een vrijstelling van toepassing is.De leverancier heeft recht op aftrek van btw voor de kosten die zijn gemoeid met de leveringen tegen 0% btw. Dit in tegenstelling tot btw op kosten in verband met btw-vrijgestelde prestaties.

 2. Btw-vrijstelling op terbeschikkingstelling van zorgpersoneel
  Vanwege de coronacrisis is het in- en uitlenen van zorgpersoneel tussen zorginstellingen vaker aan de orde. Personeel wordt ingezet waar dat noodzakelijk is om de verzorging en verpleging van zieken te waarborgen. Het uitlenen van personeel is in beginsel belast met btw en deze btw komt niet voor aftrek in aanmerking bij inzet voor btw-vrijgestelde medische diensten.

  Om de zorgsector tegemoet te komen heeft de Staatssecretaris goedgekeurd dat het uitlenen van zorgpersoneel onder versoepelde voorwaarden buiten de heffing van btw kan blijven. Deze goedkeuring wordt tot 1 oktober 2021 verlengd.

  Aftrek van voorbelasting
  De terbeschikkingstelling van zorgpersoneel die op basis van deze goedkeuring buiten de btw-heffing blijft, blijft buiten beschouwing bij het vaststellen van de omvang van het recht op aftrek van btw van de uitlener.

  Bij toepassing van de goedkeuring door btw-ondernemers, blijft de eventuele aftrek van btw voor deze ondernemers in stand. Ondernemers die btw-vrijgestelde prestaties verrichten krijgen hierdoor geen (aanvullend) recht op aftrek van btw. Ook vermindert toepassing van de goedkeuring hun eventuele recht op aftrek van btw niet.

Mocht u vragen hebben over btw coronamaatregelen? Neem dan contact op met een van onze btw-specialisten.

Terug

Juridisch coronanieuws

Lees juridisch coronanieuws op de website van onze strategische alliantiepartner VDB Advocaten Notarissen.

Coronanieuws