Tijdelijke verlaging belastingrente: let op renterisico’s

Tijdelijke verlaging belastingrente: let op renterisico’s
Belastingadvies 1 juli 2020

In het kader van de coronacrisis is de belastingrente voor de vennootschapsbelasting (8%) en de inkomstenbelasting (4%) verlaagd naar 0,01%. Wij adviseren u om in dit kader alert te zijn op mogelijke renterisico’s. Deze risico’s zitten vooral in het feit dat de belastingrente wordt berekend tot zes weken na de dagtekening van de aanslag (betaaltermijn).

Deze renteverlaging is onderdeel van een aantal maatregelen die erop zijn gericht om ondernemers te ondersteunen. Blijf op de hoogte van alle noodmaatregelen via onze coronadesk!

Deze tijdelijke belastingrente maatregel is vooralsnog van kracht tot 1 oktober 2020. Vanaf die datum wordt de belastingrente weer gesteld op het oorspronkelijke niveau van ten minste 8% voor de vennootschapsbelasting en ten minste 4% voor de inkomstenbelasting.

Risico's tijdelijk verlaagde belastingrente

Normaliter wordt door de inspecteur bij het opleggen van een aanslag gerekend met de belastingrente die geldt op dat moment; met eventuele toekomstige wijzigingen in het rentepercentage wordt geen rekening gehouden. Vooralsnog lijkt het erop dat de tijdelijke maatregel in het kader van de Coronacrisis anders zal uitwerken en wél rekening moet worden gehouden met de op 1 oktober 2020 weer geldende belastingrente van 8% voor de vennootschapsbelasting. Zo zal bijvoorbeeld over een eind september 2020 opgelegde aanslag vennootschapsbelasting maximaal over zes weken 8% belastingrente in rekening worden gebracht.

Vraag tijdig belastingaanslag aan

Ondanks dat wij deze uitwerking onwenselijk achten en hopen dat op dit punt nog versoepelingen zullen volgen, adviseren wij u om alert te zijn op deze mogelijke renterisico’s en tijdig uw belastingaanslag aan te vragen. Mocht betaling niet mogelijk zijn, dan kan er nog altijd uitstel van betaling worden aangevraagd. Over dit uitstel zal vanaf 1 oktober overigens invorderingsrente verschuldigd zijn naar een tarief van 4%.


Meer informatie?
Onze Belastingadviseurs zijn bereikbaar voor al uw vragen omtrent deze noodmaatregelen.

Terug

Juridisch coronanieuws

Lees juridisch coronanieuws op de website van onze strategische alliantiepartner VDB Advocaten Notarissen.

Coronanieuws