UBO-register aangenomen door Tweede Kamer

UBO-register aangenomen door Tweede Kamer
Belastingadvies 12 december 2019 3 min. leestijd

Het is al bijna Kerst en de deadline voor het UBO-register nadert snel. Zoals wij u eerder informeerden, moet het UBO-register op 10 januari 2020 zijn ingevoerd volgens Europese wetgeving. Hierbij informeren wij u graag over de recentelijke ontwikkelingen van het UBO-register.

 

Brief VNO-NCW en MKB-Nederland

In een brief van 3 december 2019 heeft minister Hoekstra gereageerd op enkele voorstellen van VNO-NCW en MKB-Nederland. Een van die verzoeken was om de UBO – naast het aantal raadplegingen – ook inzicht te geven in de identiteit van degene die zijn gegevens heeft geraadpleegd. Hoekstra begrijpt de wens, maar geeft aan dat de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) zich verzet tegen openbaarmaking van de identiteit van de raadpleger.

 

Plenaire behandeling wetsvoorstel in Tweede Kamer

Tevens vond op 3 december 2019 de plenaire behandeling van het wetsvoorstel implementatie UBO-register in de Tweede Kamer plaats, waarbij enkele moties zijn ingediend. Vervolgens heeft de Tweede Kamer op 10 december 2019 het wetsvoorstel aangenomen en ingestemd met onder andere de volgende moties:

  • inschrijven van het gehele bestuur van de ABNI in het UBO-register;
  • onderzoek naar de samenhang tussen witwassen en belastingontwijking in Nederland;
  • evaluatie na één en vier jaar van de impact van het UBO-register op de privacy van de UBO;
  • Kamer na één jaar informeren over de impact van het UBO-register op de privacy voor ANBI’s.

Voortgang wetsvoorstel

Nu het wetsvoorstel door de Tweede Kamer is aangenomen, moet ook de Eerste Kamer nog instemmen met het voorstel alvorens de wet in werking kan treden. De Eerste Kamercommissie voor Financiën (FIN) bespreekt op 17 december 2019 de procedure voor de behandeling van het wetsvoorstel. Gezien het kerstreces van de Eerste Kamer dat op 18 december 2019 aanvangt en tot en met 13 januari 2020 duurt, vragen wij ons af of de wet op 10 januari 2020 in werking treedt. We houden u op de hoogte.

 

Voor meer informatie over het UBO-register, kunt u contact opnemen met Mathieu Neve.

Terug

Juridisch coronanieuws

Lees juridisch coronanieuws op de website van onze strategische alliantiepartner VDB Advocaten Notarissen.

Coronanieuws