Update: Extra btw-teruggave bij zonnepanelen op nieuwbouw!

Update: Extra btw-teruggave bij zonnepanelen op nieuwbouw!
Belastingadvies 29 januari 2020 1 min. leestijd

Eerder dit jaar hebben wij u erop geattendeerd dat rechtbanken hebben beslist dat ook een deel van de btw kan worden teruggevraagd op de bouwkosten van de nieuwbouwwoning bij plaatsing van zonnepanelen.
De belastingdienst ging tegen deze beslissing in beroep en cassatie. De Hoge Raad heeft zonder zelf een gemotiveerd oordeel te vellen de uitspraak van het gerechtshof gevolgd.

 

De Hoge Raad heeft dus zelf geen rechtsvraag beantwoord. Dit zou niettemin de weg hebben moeten openen dat zonnepaneelhouders ook een gedeelte van de btw over de bouwkosten in aftrek kunnen brengen.

 

De belastingdienst neemt echter een ander standpunt in en baseert dit op een andere uitspraak van een gerechtshof waarbij een zonnepaneelhouder in het ongelijk werd gesteld.

BTW-aftrek bouwkosten zonnepanelen

Wij ervaren in de praktijk dat de belastingdienst de verzoeken om een teruggaaf van btw over de bouwkosten massaal afwijst. Volgens de belastingdienst kan slechts in het geval dat er al sprake is van een (deels) zakelijk geëtiketteerde woning een extra btw-aftrek ontstaan over de bouwkosten door de plaatsing van de zonnepanelen. Bijvoorbeeld bij een woning met werkruimten die al zakelijk worden gebruikt.

Advies: Breng zonnepanelen in aftrek

Voorgaande neemt niet weg dat we adviseren om de btw op de toerekenbare bouwkosten in aftrek te brengen, al dan niet via bezwaar tegen de eigen aangifte. Op deze wijze kunnen de rechten worden veilig gesteld. Echter lijkt gegeven de huidige situatie een gang naar de rechter in een later stadium onvermijdelijk. Gelet op de individuele belangen lijkt dat meestal niet te lonen.

 

Hoe zat het ook al weer?

Wanneer u een nieuwe woning laat bouwen, waarop u zonnepanelen laat plaatsen, kunt u een deel van de btw op de bouwkosten ook terugvragen omdat de exploitatie van zonnepanelen belast is voor de btw voor zover de (bouw)kosten toerekenbaar zijn aan de exploitatie van de zonnepanelen.

 

Op basis van jurisprudentie is verdedigbaar om deze extra btw-aftrek te claimen. Door de zonnepanelen heeft een deel van het dak een zakelijke functie gekregen, waarvoor recht op aftrek van btw zou moeten bestaan.

Voorbeeldberekening btw-aftrek zonnepanelen nieuwbouw

Voor het bepalen van het aftrekrecht kunt u uitgaan van de vierkante meter verhouding tussen nuttige ruimtes gebruikt voor zakelijke doeleinden en voor woondoeleinden.

 

Voorbeeld

Oppervlakte zonnepanelen: 25 m2

Oppervlakte zakelijke werkkamer: 25 m2

Totale woonoppervlakte (exclusief dak): 250 m2

Aanneemsom: €500.000 + €105.000(btw)

Percentage aftrek: 50/(25+250) * 100%= 18,18 %

Berekening extra teruggaaf btw op bouwkosten: 18,18% * €105.000 = €19.090

Breng btw zonnepanelen in aftrek op toerekenbare bouwkosten 

Kortom, ondanks het arrest van de Hoge Raad is nog steeds onduidelijk of een extra btw-aftrek mogelijk is, zeker in de situaties waarin geen andere zakelijk gebruik van het pand is dan leveren van energie middels de zonnepanelen. Het wachten is op een duidelijk gemotiveerd arrest van de Hoge Raad. In de tussentijd adviseren wij om de btw op de toerekenbare bouwkosten in aftrek te brengen, al dan niet via een bezwaar tegen de eigen aangifte.

Terug

Juridisch coronanieuws

Lees juridisch coronanieuws op de website van onze strategische alliantiepartner VDB Advocaten Notarissen.

Coronanieuws