Update: goedkeuring vaste reiskostenvergoeding in coronatijd verlengd tot 1 juli 2021

Update: goedkeuring vaste reiskostenvergoeding in coronatijd verlengd tot 1 juli 2021
Belastingadvies 25 maart 2021

Eerder hebben wij u in dit artikel geïnformeerd over het wegvallen van de “Corona” goedkeuring voor vaste (reis)kostenvergoedingen voor thuiswerkers en de gevolgen die dat heeft voor u als werkgever. De goedkeuring leek namelijk te stoppen per 1 april. Echter, niets is minder waar: de goedkeuring voor de vaste reiskostenvergoeding is wederom verlengd en wel tot 1 juli 2021.  In dit artikel nemen wij u mee in de aandachtspunten met betrekking tot de verlenging van het goedkeurende beleid. Lees ook snel verder indien u reeds de vaste reiskostenvergoeding heeft stopgezet!

Verlenging vaste reiskostenvergoeding

De goedkeuring voor de vaste (reis)kostenvergoedingen voor thuiswerkers gold in beginsel tot 31 december 2020, maar door de nieuwe lockdown die eind vorig jaar werd ingesteld is uiteindelijk besloten de goedkeuring voor een vaste reiskostenvergoeding te verlengen tot 1 februari 2021 en later tot 31 maart 2021. Inmiddels is de goedkeuring verlengd tot 1 juli 2021. Op dit moment betekent dit dus dat u mogelijk vanaf 1 juli 2021 anders moet omgaan met uw reiskostenvergoedingen.

Let op! De goedkeuring voor de vaste kostenvergoeding is wel vervallen met ingang van 1 januari 2021 waardoor opnieuw beoordeeld moet worden of de huidige kostenvergoeding nog onbelast kan gezien de (mogelijke) wijziging van de kosten die uw werknemers maken).

Beperking voor de toepassing van de vaste reiskostenvergoeding 

Een belangrijke beperking in de goedkeuring is dat deze goedkeuring alleen van toepassing is op vaste reiskostenvergoedingen waarop de werknemer uiterlijk voor 13 maart 2020 een onvoorwaardelijk recht heeft gekregen. Dit betekent dat de goedkeuring niet van toepassing is op vaste reiskostenvergoedingen voor werknemers die na 13 maart 2020 bij u in dienst zijn getreden, maar ook dat een fiscale uitruil slechts onder voorwaarden mogelijk is. Als een vaste reiskostenvergoeding afhankelijk is van een keuze van uw werknemers – zoals bij een cafetariaregeling en een benefit-shop het geval is – kan de vaste reiskostenvergoeding alleen onder de goedkeuring vallen als uw werknemers hun keuze uiterlijk voor 13 maart 2020 hebben gemaakt of als de fiscale uitruil is vastgelegd in uw arbeidsvoorwaarden of de individuele arbeidsovereenkomsten.

Heeft u reeds de vaste reiskostenvergoeding stopgezet?

Heeft u als werkgever - op basis van de eerdere uitlatingen - de vaste reiskostenvergoeding stopgezet met ingang van 1 januari 2021 of 1 februari 2021? In dat geval kunt u deze keuze, indien gewenst, uitstellen tot 1 juli 2021. Dit betekent dat u als werkgever toch ongewijzigd de vaste reiskostenvergoeding kan toekennen tot 1 juli 2021, indien uw werknemers hier voorheen recht op hadden. Het is dus aan u als werkgever om te bepalen of u deze keuze wilt uitstellen.

 

Voor vragen over de goedkeuring of over overige mogelijkheden met betrekking tot de (vaste) reiskostenvergoeding kunt u mij bereiken via cindyvandemortel@wvdb.nl of +31 881 948 861.

 

Terug

Juridisch coronanieuws

Lees juridisch coronanieuws op de website van onze strategische alliantiepartner VDB Advocaten Notarissen.

Coronanieuws