Update UBO-register: de privacy van betrokkenen

Update UBO-register: de privacy van betrokkenen
Belastingadvies 30 oktober 2019 3 min. leestijd

In eerdere berichtgeving  hebben wij u onder meer bijgepraat over het UBO-register in het algemeen, wie als UBO wordt geregistreerd en de vereiste van deze registratie. Op 4 oktober 2019 is door onder andere de Minister van Financiën antwoord gegeven op een aantal prangende vragen ten aanzien van het UBO-register. Enkele belangrijke antwoorden worden besproken in dit artikel.

 

Verbetering privacy van de betrokken UBO

In het huidige wetsvoorstel is een registratieplicht opgenomen voor personen die informatie uit het UBO-register opvragen. Tevens moeten deze personen een (beperkte) vergoeding betalen voor de opgevraagde informatie. Gezien de grote zorgen over de privacy van de UBO worden de volgende aanvullende maatregelen genomen om de privacy te verbeteren:

  • De identificatie van de raadplegers van het register wordt verbeterd. De KvK registreert en legt straks ook de identiteit van de raadplegers vast. Bij eventueel misbruik kan de Kamer van Koophandel (“KvK”) deze gegevens terughalen en gebruiken in een mogelijk strafrechtelijk onderzoek. Hiermee wordt een hogere drempel voor kwaadwillende personen, die misbruik willen maken van het register, gecreëerd.
  • Daarnaast verkrijgen de UBO’s inzicht in hoe vaak hun informatie wordt geraadpleegd. Hiermee (en in combinatie met andere feiten) kan de UBO maatregelen treffen en waar nodig de autoriteiten informeren.

 

Het UBO-register treedt in werking op 10 januari 2020. Bovengenoemde maatregelen zullen op een later moment geïntroduceerd worden. 

 

Enkele praktische aandachtspunten

  1. Vanaf het moment dat de UBO-register in werking treedt, dient iedere UBO zich als UBO te registreren bij de KvK. De KvK zal alle juridische entiteiten aanschrijven met de vraag hun UBO te registreren. De oproep tot het registreren van uw UBO zal (binnen 18 maanden) gefaseerd plaatsvinden zodat ook alle registraties goed worden verwerkt. Indien u een nieuwe entiteit gaat oprichten of bijvoorbeeld het bestuur, adres of de statuten wijzigt, zal u de UBO-registratie direct moeten doen. Wanneer u niet of niet tijdig registreert, wordt er tweemaal een aanmaning verstuurd. Indien ook aan de aanmaningen geen gehoor wordt gegeven, volgen strafrechtelijke sancties.
  2. In onze eerdere berichtgeving hebben wij aangegeven dat eventueel het hoger leidinggevend personeel als UBO geregistreerd dient te worden in het geval er geen ‘andere’ UBO aanwezig is. Uit de aard van het belang, dat geregistreerd zal worden in het register, zal straks blijken of het om hoger leidinggevend personeel gaat.
  3. In specifieke gevallen, zoals minderjarigheid of onder curatele stelling, kunnen de gegevens van de UBO worden afgeschermd. Wanneer een verzoek tot afscherming wordt gedaan, worden de gegevens direct afgeschermd. Na beoordeling van het verzoek wordt vervolgens beslist of de gegevens afgeschermd blijven of niet.

 

In de komende maanden zullen wij u verder op de hoogte houden van de ontwikkelingen over het UBO-register. Voor meer gerichte informatie over het UBO-register, kunt u contact opnemen met Mathieu Neve.

Terug

Juridisch coronanieuws

Lees juridisch coronanieuws op de website van onze strategische alliantiepartner VDB Advocaten Notarissen.

Coronanieuws