An independent member of MOORE Global
WVDB International MijnWVDB Werken bij WVDB

Uw oproepkracht minimaal 12 maanden in dienst? Doe een aanbod!

HR Advies 18 december 2019 2 min. leestijd

Het einde van het jaar 2019 nadert, 2020 staat voor de deur met een aantal nieuwe regels vanuit de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) voor het werken met oproepkrachten. Heeft u als werkgever oproepkrachten met een min-max- of een nulurenovereenkomst in dienst die al minimaal 12 maanden bij u werken? Dan moet u uiterlijk in januari 2020 in actie komen.

 

Wanneer is er sprake van een oproepovereenkomst?

  • Een arbeidsovereenkomst zonder vaste arbeidsomvang, zoals een min-maxovereenkomst of een nulurenovereenkomst;
  • Een arbeidsovereenkomst waarin de verplichting tot loondoorbetaling over niet-gewerkte uren is uitgesloten, ook al staat er wel een vast aantal uren in de overeenkomst;
  • Een arbeidsovereenkomst met een jaarurenafspraak, waarbij de loonbetaling niet gelijkmatig is gespreid over een specifieke periode (bijvoorbeeld week of maand).

 

Op grond van de nieuwe WAB wetgeving moet de werkgever een oproepkracht die minimaal 12 maanden in dienst is,  een aanbod doen voor een vast aantal uren. Dit vast aantal uren wordt gebaseerd op het gemiddeld aantal gewerkte uren over de afgelopen 12 maanden. Als de oproepkracht op 1 januari 2020 12 maanden of langer in dienst is, dan moet de oproepkracht vóór 1 februari 2020 een aanbod voor deze vaste arbeidsomvang krijgen. Wanneer de oproepkracht het aanbod weigert, kunt u conform de huidige oproepovereenkomst verder voor een periode van 12 maanden. Wij adviseren deze weigering van de oproepkracht schriftelijk goed vast te leggen in het dossier.

 

Let op: het doen van een aanbod aan de oproepkracht is een ‘harde’ verplichting. Indien u als werkgever het aanbod namelijk niet doet aan de oproepkracht, dan heeft de oproepkracht recht op het loon over het gemiddeld aantal gewerkte uren in de laatste 12 maanden. Het is dus zeer belangrijk de schriftelijke aanbieding tijdig met uw oproepkrachten te bespreken.

 

Heeft u oproepkrachten in dienst waar u een aanbieding voor op dient te stellen en/of andere vragen over de wijzigingen ten aanzien van oproepkrachten? Neem gerust contact op met een van onze HR Adviseurs.

Terug

Juridisch coronanieuws

Lees juridisch coronanieuws op de website van onze strategische alliantiepartner VDB Advocaten Notarissen.

Coronanieuws