Vanaf juli meldingsplicht grensoverschrijdende belastingbesparende constructies

Vanaf juli meldingsplicht grensoverschrijdende belastingbesparende constructies
Belastingadvies 10 juni 2020

Dit bericht is verouderd. Lees hier de geüpdatete versie!

 


Vanaf 1 juli 2020 geldt de Europese richtlijn Mandatory Disclosure Rules (MDR)/DAC6. Door de Nederlandse implementatie van deze richtlijn worden intermediairs, waaronder belastingadviseurs, advocaten, accountants, notarissen, financieel adviseurs, banken en trustkantoren – en in bepaalde situaties ook belastingplichtigen zelf(!) – verplicht om (land)grensoverschrijdende belastingbesparende constructies te melden bij de belastingdienst. 


Het gaat hierbij om (bonafide) fiscale constructies waarbij een inwoner van tenminste één EU-lidstaat betrokken is en welke mogelijk gebruikt kunnen worden om belasting te ontgaan. Om te bepalen of sprake is van een (land)grensoverschrijdende belastingbesparende constructie die daadwerkelijk moet worden gemeld, wordt vervolgens gekeken of de fiscale constructie aan een van de wezenskenmerken (“hallmarks”) voldoet zoals geformuleerd in de Europese richtlijn.

 

De richtlijn heeft effectieve terugwerkende kracht, aangezien de meldplicht tevens ziet op constructies waarvan de eerste stap van implementatie is gezet tussen 25 juni 2018 en 30 juni 2020.

Doel en strekking van de MDR

Het doel van richtlijn is drieledig. In de eerste plaats is het de bedoeling dat belastingautoriteiten in alle EU-lidstaten in een eerder stadium informatie ontvangen over (land)grensoverschrijdende belastingbesparende constructies en op basis hiervan gerichtere belastingcontroles kunnen uitvoeren en betere risicobeoordelingen kunnen verrichten. In de tweede plaats krijgt de Nederlandse wetgever inzicht in potentiële en bestaande “ontgaansroutes” en kan zij in een eerder stadium een aanzet geven tot de bestrijding hiervan.

In de derde plaats gaat er een afschrikwekkend effect van de MDR uit voor zowel intermediairs als belastingplichtigen, wanneer zij de implementatie van een (land)grensoverschrijdende belastingbesparende constructie overwegen. Dit wordt met name veroorzaakt door een boeterisico van maximaal € 870.000,-- (!) wanneer de melding niet, niet tijdig, niet volledig of niet juist wordt verzorgd.

Huidige stand van zaken

Ook na de bekendmaking van (de toelichting op) het Nederlandse definitieve implementatiewetsvoorstel zijn de onduidelijkheden ten aanzien van de MDR verre van weggenomen. Dit komt omdat het implementatiewetsvoorstel in de kern slechts verwijst naar de richtlijn of de in de richtlijn opgenomen begrippen herhaalt.

Wel heeft de staatssecretaris aangekondigd een Leidraad te verstrekken waarin onder meer zal worden verduidelijkt wanneer wel en wanner niet moet worden gemeld. Ook zal hierin van een aantal concrete voorbeelden worden aangegeven of zij wel of niet aan een van de wezenskenmerken (“hallmarks”) voldoen. Deze Leidraad komt binnenkort beschikbaar.

Veelgestelde vragen MDR

Daarnaast is op de website van de belastingdienst de pagina ‘Mandatory Disclosure Rules/DAC6’ geplaatst. Hier wordt ingegaan op veelgestelde vragen ten aanzien van de MDR.

 

Tot slot heeft de Europese Commissie – mede door de gevolgen van het coronavirus (COVID-19) – op 8 mei 2020 voorgesteld om diverse deadlines voor het melden van (land)grensoverschrijdende belastingbesparende constructies te verschuiven. Wanneer dit voorstel wordt goedgekeurd, heeft dit de volgende implicaties:

  • De periode waarover met terugwerkende kracht gemeld moet worden, blijft gelijk. Dit betekent dat (land)grensoverschrijdende belastingbesparende constructies welke voor implementatie beschikbaar zijn gemaakt, gereed zijn of waarvan de eerste stap van implementatie is genomen in de periode 25 juni 2018 tot en met 30 juni 2020, uiterlijk moeten worden gemeld op 30 november 2020.
  • Voor (land)grensoverschrijdende belastingbesparende constructies die worden geïmplementeerd na 1 juli 2020 geldt een nieuwe periode. Voor adviezen die zijn geïmplementeerd in de periode 1 juli 2020 tot en met 30 september 2020, geldt dat deze uiterlijk moeten worden gemeld op 31 oktober 2020.
  • Belastingdiensten van alle EU-lidstaten zullen de verkregen informatie in het kader van de MDR met elkaar gaan uitwisselen vanaf 1 februari 2021.

Wat betekent dit voor u?

Indien in de periode van 25 juni 2018 tot en met 30 juni 2020 aan u een advies is verstrekt over het al dan niet implementeren van een (land)grensoverschrijdende belastingbesparende constructie, of indien u van plan bent om na 1 juli 2020 een dergelijke constructie te implementeren, adviseren wij u om contact op te nemen met uw adviseur om een mogelijke meldingsplicht te beoordelen alsmede om een boeterisico uit te sluiten.

Heeft u algemene vragen over de MDR en/of de gevolgen van de MDR voor uw situatie? Neem dan contact op met ons MDR-team via mdr@wvdb.nl

Terug

Juridisch coronanieuws

Lees juridisch coronanieuws op de website van onze strategische alliantiepartner VDB Advocaten Notarissen.

Coronanieuws