Verlaging van de AWf-premie per 1 augustus 2021

Verlaging van de AWf-premie per 1 augustus 2021
Belastingadvies 22 juli 2021

Eerder informeerden wij u dat de Baangerelateerde Investeringkorting (BIK-regeling) met terugwerkende kracht is ingetrokken en dat daarvoor een premieverlaging van het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf) in de plaats komt. In dit artikel leest u meer over de verlaging van de premie AWf.

De BIK-regeling is ingetrokken omdat deze stimuleringsmaatregel als ongeoorloofde staatssteun zou kunnen worden beschouwd. Lees hier [https://wvdb.nl/actueel/actueel-nieuws/bik-regeling-met-terugwerkende-kracht-ingetrokken] ons eerdere bericht over de intrekking van de BIK. 

Om werkgevers alsnog tegemoet te komen met een lastenverlaging, heeft het kabinet besloten om de AWf-premie te verlagen met 2,36%. Werkgevers betalen via de premie AWf mee aan uitkeringen van werknemers die werkloos raken. Door de werkgeverspremie te verlagen, worden de loonkosten van werkgevers verlaagd. Het kabinet hoopt dat bedrijven door de loonkostendaling worden gestimuleerd om te investeren.

De AWf-premies worden verlaagd per 1 augustus 2021, waarbij de lage respectievelijk hoge AWF-premie 0,34% en 5,34% zullen bedragen. Het nieuwe premiepercentage is van toepassing als het genietingsmoment op of na 1 augustus 2021 is. Dit betekent dat voor een nabetaling die betrekking heeft op de periode van vóór 1 augustus 2021, het oude percentage moet worden toegepast.

Voor werkgevers die per week of per 4 weken aangifte doen, gaat de premieverlaging in per 16 augustus 2021. Dit betekent dat het nieuwe percentage geldt voor weeklonen vanaf week 33. Voor week 31 en 32 dient het oude percentage nog te worden toegepast.

Heeft u vragen of wenst u graag meer informatie over de (verlaging van) de AWf-premie? Neem dan gerust contact op met loonheffingenspecialisten Jolanda Smits-van Meijl via +31 881 948 285 of  jolandasmits@wvdb.nl of met Cindy van de Mortel via +31 881 948 861 of cindyvandemortel@wvdb.nl

Terug

Juridisch coronanieuws

Lees juridisch coronanieuws op de website van onze strategische alliantiepartner VDB Advocaten Notarissen.

Coronanieuws