Verplicht standaardformulier voor grote ANBI’s

Verplicht standaardformulier voor grote ANBI’s
Belastingadvies 30 maart 2021

Per 1 januari 2021 is de regelgeving voor Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s) op een aantal punten gewijzigd. Eén van deze wijzigingen ziet op de publicatieplicht die een ANBI heeft. De openbare publicatie heeft te maken met de maatschappelijk gewenste transparantie, zodat donateurs bekend zijn met het (voornaamste) interne beleid binnen de ANBI. Om een zekere mate van uniformiteit tussen de verschillende ANBI’s te bereiken, moeten grote ANBI’s per 1 januari 2021 verplicht gebruik maken van de standaardformulieren ontwikkeld door de Belastingdienst. Deze eerder aangekondigde standaardformulieren zijn nu (deels) door de Belastingdienst gepubliceerd.

Op basis van de gewijzigde regelgeving zijn alleen grote ANBI’s verplicht de standaardformulieren te gebruiken. Van een grote ANBI is sprake indien

  • het een fondswervende ANBI betreft: in het desbetreffende boekjaar de totalebaten ten minste € 50.000 bedroegen;
  • het een niet-fondswervende ANBI betreft: in het desbetreffende boekjaar de totale lasten (inclusief financiële lasten) ten minste € 100.000 bedroegen.

De standaardformulieren moeten, gelijk aan de jaarlijkse publicatieplicht van de jaarcijfers, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar op de website van de ANBI worden gepubliceerd. Indien de ANBI een boekjaar heeft dat gelijk is aan het kalenderjaar, zal het standaardformulier uiterlijk 30 juni 2021 met betrekking tot het boekjaar dat eindigt op 31 december 2020 moeten worden gepubliceerd.

Is geen sprake van een grote ANBI, dan kan het bestuur van de ANBI ervoor kiezen vrijwillig de standaardformulieren te gebruiken. Gebruikt de ANBI het standaardformulier niet, blijven de al bestaande publicatievereisten gelden.

Heeft u vragen over de ANBI en de publicatie van het standaardformulier, of wilt u meer informatie over de ANBI in het algemeen, neem dan contact op met Maartje Grevers via maartjegrevers@wvdb.nl of bel haar via +31 (0)88 - 194 7735.

Terug

Juridisch coronanieuws

Lees juridisch coronanieuws op de website van onze strategische alliantiepartner VDB Advocaten Notarissen.

Coronanieuws