An independent member of MOORE Global
WVDB International MijnWVDB Werken bij WVDB

Versobering LIV en jeugd-LIV vanaf 2020

Versobering LIV en jeugd-LIV vanaf 2020
HR Advies 27 november 2019 2 min. leestijd

Het lage inkomensvoordeel (LIV) en het lage inkomensvoordeel voor jongeren (jeugd-LIV), wordt per 2020 versoberd. Het LIV en het jeugd-LIV zijn een subsidieregeling voor u als werkgever. Met deze versobering worden deels de kosten gefinancierd van het minder snel verhogen van de AOW-leeftijd vanaf 2020.

 

LIV

Voor het LIV onderscheiden we op dit moment 2 groepen. Het onderscheid wordt bepaald door het uurloon. Mits u aan alle voorwaarden voldoet (waaronder minimaal 1.248 gewerkte uren in een kalenderjaar), bedraagt het maximale bedrag voor de LIV voor de ene groep op dit moment € 1.000,-- en voor de andere groep maximaal € 2.000,--.

 

Het onderscheid in 2 groepen verdwijnt per 2020. Het maximale bedrag aan LIV bedraagt vanaf 2020 € 1.000,--. Dit geldt dan voor werknemers met een gemiddeld uurloon van € 10,05 of meer, maar niet meer dan € 12,58. Deze bedragen worden nog geïndexeerd aan de hand van de hoogte van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2020.

 

Jeugd-LIV

Het jeugd-LIV is in principe van toepassing voor medewerkers van 18 tot 21 jaar mits zij voldoen aan bepaalde voorwaarden. Zo moet het uurloon binnen bepaalde bandbreedtes liggen. Deze bandbreedtes worden jaarlijks opnieuw bepaald aan de hand van de hoogte van het wettelijk minimumloon. De subsidiebedragen bedragen in 2019 maximaal € 270,40 voor iemand van 18 jaar, € 332,80 voor iemand van 19 jaar, € 1.227,20 voor iemand van 20 jaar en maximaal € 1.892,80 voor iemand van 21 jaar. Met ingang van 1 januari 2020 worden deze bedragen gehalveerd. Vervolgens wordt het jeugd-LIV per 1 januari 2024 volledig afgeschaft.

 

Voor meer informatie over het LIV en het jeugd-LIV, kunt u contact opnemen met Cyriel Winters RPP.

 

Terug

Juridisch coronanieuws

Lees juridisch coronanieuws op de website van onze strategische alliantiepartner VDB Advocaten Notarissen.

Coronanieuws