Versoepeling expliciet aanwijzen WKR

Versoepeling expliciet aanwijzen WKR
Belastingadvies 30 april 2020 2 min. leestijd

In beginsel vormt alles wat u als werkgever aan uw werknemers verstrekt of vergoedt (in eerste instantie belast) loon. Dit is anders indien de vergoeding of verstrekking gericht is vrijgesteld of nihil is gewaardeerd, of indien er sprake is van intermediaire kosten. Voordat wordt toegekomen aan de gerichte vrijstellingen of nihil waarderingen moet de desbetreffende vergoeding of verstrekking worden aangewezen als eindheffingsbestanddeel.

 

Voormalig beleid
Volgens het beleid van de Belastingdienst tot en met 2019 moesten gerichte vrijstellingen en vaste kostenvergoedingen expliciet worden aangewezen als eindheffingsloon. Dit kon bijvoorbeeld door ze in de administratie, in het personeelshandboek, de grootboekrekening, op de loonstrook of in de arbeidsovereenkomst op te nemen als eindheffingsloon. Indien dit niet of niet uiterlijk op het moment van vergoeden gebeurde, kon de Belastingdienst de vergoeding, verstrekking of terbeschikkingstelling aanmerken als belast loon. Deze erg strikte uitleg door de Belastingdienst kwam naar onze mening niet overeen met doel en strekking van de wet. Het expliciet aanwijzen kwam bij boekenonderzoeken dan ook regelmatig ter sprake.

 

Nieuwe beleid
Vanaf 2020 is het beleid van de Belastingdienst gewijzigd, zoals blijkt uit de aanpassing van het Handboek Loonheffingen 2020. Voortaan gaat de Belastingdienst ervan uit dat vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen zijn aangewezen als eindheffingsloon indien zij binnen de voorwaarden en grensbedragen voor de gerichte vrijstellingen blijven. Let op! De versoepeling geldt dus alleen voor de gerichte vrijstellingen. Het kan voorkomen dat u meer dan het grensbedrag vergoed. In deze gevallen dient u voor het meerdere alsnog een keuze te maken of u het meerdere aanwijst als eindheffingsloon. Deze aanwijzing dient nog wel expliciet te gebeuren!

 

Voorbeeld

U betaalt uw werknemer een reiskostenvergoeding van € 0,30 per zakelijke kilometer. Hiervan kan € 0,19 per kilometer gericht worden vrijgesteld. Zo lang aan de overige voorwaarden wordt voldaan zal de Belastingdienst aannemen dat er sprake is van aanwijzing als eindheffingsbestanddeel. Voor het meerdere (€ 0,11 per kilometer) dient een keuze worden gemaakt of dit als belast loon wordt aangemerkt (bijvoorbeeld door het op de loonstrook op te nemen als belast loon) of wordt aangewezen als eindheffingsloon waardoor het in de vrije ruimte zal vallen.

 

Mocht u verder nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact op met een van onze

loonheffingenspecialisten.

Terug

Juridisch coronanieuws

Lees juridisch coronanieuws op de website van onze strategische alliantiepartner VDB Advocaten Notarissen.

Coronanieuws