Versoepelingen in regelgeving bij uitfasering pensioen eigen beheer

Belastingadvies 19 december 2018 1 min. leestijd

Op 1 april 2017 is de Wet Uitfasering Pensioen in Eigen Beheer in werking getreden. DGA’s kunnen vanaf 1 juli 2017 geen pensioen in eigen beheer meer opbouwen. Inmiddels zijn er een aantal versoepelingen in de regelgeving doorgevoerd.

 

Oorspronkelijk zou het informatieformulier voor het afkopen dan wel omzetten van het pensioen in eigen beheer in een oudedagsverplichting (hierna te noemen ODV), binnen een maand na de afkoop/omzetting ingezonden moeten worden naar de belastingdienst. Onlangs is echter een  verlenging voor deze termijn gegeven. Vanaf heden geldt een termijn van één jaar.

 

Ook is het mogelijk geworden om een reeds ingegane ODV om te zetten in een lijfrente. Wel moet dit uiterlijk plaatsvinden vijf jaar na het bereiken van uw AOW gerechtigde leeftijd.

 

Tot slot is 2019 het laatste jaar waarin de DGA de mogelijkheid heeft om het pensioen in eigen beheer met korting af te kopen of om te zetten naar een ODV. De korting bedraagt in 2018 en 2019 respectievelijk 25% en 19,5%. Wordt er geen keuze gemaakt voor 31 december 2019 dan blijft de huidige situatie in stand. Het is dus van belang om de mogelijkheden en de daarbij behorende gevolgen nog eens goed te overwegen. 

Terug

Juridisch coronanieuws

Lees juridisch coronanieuws op de website van onze strategische alliantiepartner VDB Advocaten Notarissen.

Coronanieuws