Waar is loon belast bij thuiswerkende grensarbeiders tijdens coronaperiode?

Waar is loon belast bij thuiswerkende grensarbeiders tijdens coronaperiode?
Belastingadvies 10 juni 2020

Buitenlandse werknemers kunnen als gevolg van het thuiswerken tijdens de crisis mogelijk meer belasting gaan betalen in hun woonland en minder belasting in het land waar ze werken. In sommige sectoren kunnen de werknemers geen werkzaamheden meer verrichten, maar krijgen ze wel loon doorbetaald. Welk land mag in dat geval belasting heffen over het loon?

Overeenkomsten met België en Duitsland

Loon voor thuiswerkdagen

Onlangs heeft Nederland met België en Duitsland overeenkomsten afgesloten over het heffen van belastingen over loon tijdens de Coronacrisis. Kort samengevat komt het erop neer dat deze landen hebben afgesproken dat de thuiswerkdagen van een werknemer onder voorwaarden mogen worden geacht werkdagen in het werkland te zijn indien het thuiswerken uitsluitend een gevolg is van de maatregelen die de autoriteiten tegen de uitbraak van het Coronavirus hebben getroffen.

 

In bepaalde situaties zal het toepassen van de fictie leiden tot een belastingvoordeel. Het is uiteindelijk aan de werknemer om desgewenst een beroep te doen op deze fictie – de fictie dient vervolgens wel consistent te worden toegepast in de Nederlandse, Belgische en/of Duitse aangiften inkomstenbelasting 2020. Uiteraard kan de werkgever hier eventueel al in de salarisadministratie(s) op voorsorteren.

Loon tijdens inactiviteit

Daarnaast hebben Nederland, België en Duitsland aangegeven dat zij van mening zijn dat wanneer een werknemer inactief thuis zit met doorbetaling van het loon, het loon belast moet worden in het land waar de werkzaamheden zouden zijn uitgeoefend indien de werknemer wel werkzaamheden had verricht. Deze uitleg van de internationale allocatieregels is doorgaans correct, maar voor uitzonderlijke situaties zal toch het woonland belasting mogen heffen over salaris bij inactiviteit. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een werknemer op basis van afspraken die hierover met werkgever zijn gemaakt een beschikbaarheidsverplichting heeft, en de werknemer zich dus (mede) uit hoofde van deze afspraak beschikbaar houdt voor werk.

Looptijd overeenkomst loonheffing grensarbeiders

De overeenkomsten met België en Duitsland zijn met terugwerkende kracht per 11 maart 2020 ingegaan. Voor België gelden de gemaakte afspraken tot 31 mei 2020; dit kan maandelijks worden verlengd mits beide partijen hier schriftelijk mee akkoord gaan. Inmiddels is overeengekomen dat de looptijd in ieder geval wordt verlengd tot en met 31 juli 2020. De met Duitsland gemaakte afspraken zijn in ieder geval tot 30 juni 2020 van toepassing; de looptijd wordt maandelijks verlengd totdat de overeenkomst door Nederland en/of Duitsland wordt opgezegd.

Mocht u vragen hebben over het bovenstaande (zoals over de toepassing van de fictie in de salarisadministratie of over de voorwaarden die door de landen zijn gesteld bij het doen van een beroep op de fictie), neem dan gerust contact met op Vera Visser via veravisser@wvdb.nl

Terug

Juridisch coronanieuws

Lees juridisch coronanieuws op de website van onze strategische alliantiepartner VDB Advocaten Notarissen.

Coronanieuws