An independent member of MOORE Global
WVDB International MijnWVDB Werken bij WVDB

Wet Subsidieregeling Praktijkleren: tegemoetkoming voor kosten begeleiden studenten

Wet Subsidieregeling Praktijkleren: tegemoetkoming voor kosten begeleiden studenten
HR Advies 5 juni 2020

Als werkgever kunt u aanspraak maken op de Subsidieregeling Praktijkleren wanneer u een praktijk- of werkleerplaats aanbiedt. Deze subsidieregeling heeft als doel het stimuleren van werkgevers tot het bieden van praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen. Lees in dit bericht hoe deze subsidie in zijn werk gaat en wanneer u ervoor in aanmerking komt.

De subsidie is een tegemoetkoming in kosten die u als werkgever maakt voor het begeleiden van een VMBO-leerling die een leer-werktraject volgt en/of een MBO-student die deelneemt aan een beroepsbegeleidende leerweg (BBL). Daarnaast is het ook een tegemoetkoming in de loon- en begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio).

Subsidie voor leerwerkplekken

Tot 2023 wordt er jaarlijks subsidie beschikbaar gesteld door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De overheid probeert werkgevers hiermee te stimuleren leerwerkplaatsen aan te bieden. Voor 2020 is het definitieve budget nog niet bekend maar voor 2019 bedroeg dit een totaal van 204 miljoen euro.

Subsidieregeling leren kan wel 2700 euro opleveren

Er wordt per aanvraag maximaal € 2.700,-- aan subsidie toegekend. Het totale budget dat beschikbaar is voor de regeling wordt verdeeld over alle aanvragen. Dit kan ertoe leiden dat de daadwerkelijke uitkering per leerling lager uitvalt. Bovendien is de hoogte van het bedrag afhankelijk van het aantal weken dat een leerling of student in uw onderneming werkzaam is. De aanvraag voor de subsidie kan vanaf 2 juni 2020 tot 16 september 2020 worden ingediend. Voor 15 december 2020 ontvangt u een beslissing over de subsidieaanvraag. Is deze beslissing positief, dan ontvangt u binnen twee weken na ontvangst van de positieve beslissing het bedrag op uw bankrekening.

Geen korting op subsidieregeling leren door coronavirus

 Het kabinet heeft maatregelen afgekondigd in verband met het coronavirus. Werkgevers kunnen als gevolg hiervan te maken hebben met gedwongen sluiting van 16 maart 2020 tot en met 19 mei 2020. Voor werkgevers die te maken hebben met gedwongen sluiting tot en met 19 mei 2020 brengt de Rijksoverheid de weken waarin zij de leerling niet konden begeleiden, niet in mindering op de subsidie. Ditzelfde geldt voor bedrijven die moesten sluiten, omdat voortzetting van het bedrijf, met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM, niet verantwoord was.

Subsidieregeling Praktijkleren aanvragen

Net zoals andere jaren kunnen wij ook dit jaar weer de aanvraag van Subsidieregeling Praktijkleren voor u verzorgen voor een vast bedrag van € 115,- exclusief BTW.

 

Heeft u vragen omtrent de Subsidieregeling Praktijkleren, of wilt u ons machtigen om de aanvraag voor u in te dienen? Neem dan contact op met onze HR adviseurs via hradviseurs@wvdb.nl

Terug

Juridisch coronanieuws

Lees juridisch coronanieuws op de website van onze strategische alliantiepartner VDB Advocaten Notarissen.

Coronanieuws