WIEG - Wet Invoering Extra Geboorteverlof invoering januari 2019 en 1 juli 2020

WIEG - Wet Invoering Extra Geboorteverlof invoering januari 2019 en 1 juli 2020
HR Advies 30 januari 2019 2 min. leestijd

“Ik word vader!” zegt uw medewerker enthousiast. Waarop u met een lach zegt: “Gefeliciteerd, nu zal je de echte waarde van een goede nachtrust gaan ondervinden”.

Normaal gesproken kijkt u niet op van een dergelijke aankondiging. Deze medewerker gaat een grote verandering tegemoet, u zal hem in de bedrijfsvoering hooguit 2-3 dagen moeten missen. Maar dit keer begint er een belletje te rinkelen. Er zijn toch veranderingen aangekondigd omtrent het partnerverlof? Hoe zit dat ook al weer?

 

De gewijzigde regels met betrekking tot het verlof van de partner zijn opgenomen in de nieuwe Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG). Hierbij zijn twee wijzigingen van belang: het geboorteverlof en het aanvullend geboorteverlof. Het doel van de wijzigingen is tweeledig, namelijk het versterken van de band tussen partner en het kind, alsook het vergroten van kansen voor vrouwen op de arbeidsmarkt door het verschil in verlof tussen beide ouders te verkleinen. De wijzigingen betreffen naast het geboorteverlof van partners, ook het adoptie- en pleegzorgverlof.

 

U als werkgever mag ervan uitgaan dat u hiermee te maken krijgt. Cijfers van het CBS wijzen uit dat partners behoefte hebben aan een langer geboorteverlof. Momenteel wordt dit verlof voornamelijk genoten met inzet van vakantiedagen en neemt de meerderheid een verlof van 5 tot 14 dagen. Het zal dan ook niet verrassend zijn als er veelvuldig gebruik gemaakt gaat worden van het uitgebreide geboorteverlof.

 

Het geboorteverlof is per 1 januari 2019 gewijzigd, waardoor de partner na de bevalling in plaats van twee dagen kraamverlof recht heeft op éénmaal de wekelijkse arbeidsduur aan geboorteverlof met behoud van het loon. Het verlof dient binnen vier weken na de geboorte te worden genoten en mag ook verspreid worden opgenomen in deze periode. Daarnaast wordt het adoptie- en pleegzorgverlof uitgebreid van 4 naar 6 weken zonder behoud van loon, maar wel met recht op een UWV-uitkering.

 

Het aanvullend geboorteverlof treedt per 1 juli 2020 in werking. Hierbij heeft de partner recht op een aanvulling van vijfmaal de wekelijkse arbeidsduur zonder loondoorbetaling vanuit de werkgever. Er bestaat wel het recht op een UWV-uitkering tijdens het aanvullend geboorteverlof. Het verlof dient binnen zes maanden na de geboorte te worden genoten.

 

Een aanvraag voor (aanvullend) geboorteverlof mag u niet zondermeer weigeren. Slechts bij zwaarwegende bedrijfsbelangen kan in overleg een spreiding van het verlof afgesproken worden. Het aanvullend geboorteverlof wordt uitgekeerd door het UWV, en zal door u als werkgever aangevraagd dienen te worden bij het UWV. De voorwaarde voor de aanvraag van aanvullend geboorteverlof is dat uw medewerker eerst zijn standaard geboorteverlof van eenmalig de wekelijkse arbeidsduur genoten heeft.

 

Onze HR-Adviseurs zijn bereikbaar voor al uw vragen over de nieuwe wet en/of een advies op maat!

Terug

Juridisch coronanieuws

Lees juridisch coronanieuws op de website van onze strategische alliantiepartner VDB Advocaten Notarissen.

Coronanieuws