Wijziging btw-regels voor e-commerce in 2021: wat verandert er?

Wijziging btw-regels voor e-commerce in 2021: wat verandert er?
Belastingadvies 28 juni 2020

Met ingang van 2021 zullen de btw-regels voor de e-commerce sector ingrijpend wijzigen. Middels deze nieuwe btw-regels beogen de Europese lidstaten meer eenvoud en minder verlies aan belastinginkomsten te realiseren. Een van deze wijzigingen ziet op de afstandsverkopenregeling. Met dit nieuwsbericht willen we deze wijziging bij u onder de aandacht brengen.

Afstandsverkopen

De afstandsverkopen regeling kan ten eerste van toepassing zijn indien een ondernemer goederen binnen de EU levert aan een particulier (B2C levering van goederen binnen de EU). Ten tweede kan de afstandsverkopen regeling van toepassing zijn indien een ondernemer goederen van buiten de EU levert aan een particulier (B2C levering van goederen buiten de EU).

B2C levering van goederen binnen de EU

Huidige situatie: op basis van de hoofdregel vindt de levering plaats in de lidstaat van vertrek van de goederen, indien een ondernemer goederen levert aan een particulier in een andere Europese lidstaat. Een uitzondering hierop is de afstandsverkopen regeling. Indien aan de voorwaarden van de regeling wordt voldaan, dan vindt de levering plaats in de lidstaat van aankomst van de goederen. Een van de voorwaarden van deze regeling is dat de nationale omzetdrempel in een kalenderjaar moet zijn overschreden door de ondernemer. Elke lidstaat kent een eigen omzetdrempel. Zo kent Nederland een omzetdrempel van €100.000. Deze uitzondering heeft tot gevolg dat de ondernemer zich in één of meer lidstaten van aankomst dient te registreren voor btw-doeleinden.

Toekomstige situatie: met ingang van 1 juli 2021 zal deze wetgeving wijzigen. De initiële datum van wijziging van deze regel was 1 januari 2021, maar met de komst van het COVID-19 virus is dit uitgesteld. De belangrijkste wijziging is dat de nationale omzetdrempels zullen verdwijnen. Dit betekent dat per 1 juli 2021 de hoofdregel is dat de levering plaatsvindt in de lidstaat van aankomst van de goederen, indien de ondernemer goederen levert aan een particulier in een andere Europese lidstaat. Deze hoofdregel zou tot gevolg hebben dat de ondernemer zich in één of meer lidstaten van aankomst dient te registreren voor btw-doeleinden. Om deze administratieve last te verlichten, kan de ondernemer gebruik maken van de One Stop Shop regeling (“OSS”). Deze vereenvoudiging houdt in dat de ondernemer in de lidstaat van vestiging één btw-aangifte kan doen voor alle afstandsverkopen die hij heeft verricht binnen de EU. De btw wordt op aangifte voldaan aan de belastingdienst in de lidstaat van vestiging. De belastingdienst zal vervolgens de btw afdragen in de lidstaten waar de btw had moeten worden voldaan.

Een uitzondering op de hoofdregel van de afstandsverkopen regeling is van toepassing op kleine ondernemers. Indien een ondernemer in één lidstaat is gevestigd én een omzet heeft van niet meer dan €10.000 , is sprake van een kleine ondernemer en vindt de levering aan de particulier plaats in de lidstaat van vertrek.

B2C levering van goederen buiten de EU

De afstandsverkopen regeling kan ook gelden voor goederen die nog ingevoerd moeten worden van buiten de EU en vervolgens worden geleverd aan een particulier in een andere Europese lidstaat. In deze situatie heb je te maken met twee belastbare feiten, namelijk invoer en levering van een goed. Ook voor deze situatie geldt de huidige hoofdregel en de afstandsverkopenregeling (zie B2C levering van goederen binnen de EU).

Zoals eerder genoemd zal deze wetgeving wijzigen met ingang van 1 juli 2021 (zie B2C levering van goederen binnen de EU). Om de administratieve last te verlichten, kan de ondernemer gebruik maken van de Invoer One Stop Shop regeling (“I-OSS”), mits de goederen een intrinsieke waarde hebben van ≤ €150,--. Deze vereenvoudiging houdt in dat de ondernemer één btw-aangifte kan doen voor alle afstandsverkopen die hij heeft verricht binnen de EU. De in de EU gevestigde ondernemer dient deze aangifte te doen in de lidstaat van vestiging en de niet in de EU gevestigde ondernemer dient deze aangifte te doen in een lidstaat naar keuze. De btw wordt op aangifte voldaan aan de belastingdienst. De belastingdienst zal vervolgens de btw afdragen in de lidstaten waar de btw had moeten worden voldaan. Daarnaast ontvang je als ondernemer een speciaal btw-nummer. Middels dit speciale btw-nummer verkrijg je een vrijstelling ten tijde van invoer, indien je dit nummer meldt bij de douane. Dit heeft tot gevolg dat de ondernemer enkel btw verschuldigd is over de levering van het goed aan de particulier en niet langer btw verschuldigd is wegens invoer van de goederen.

Conclusie

Gezien de ingrijpende wijziging van de btw-regels met betrekking tot e-commerce, is het van belang om tijdig te beoordelen welke impact deze wijziging zal hebben op uw onderneming, btw-positie en uw ERP-systeem en indien nodig tijdig actie te ondernemen.

Mocht je nog vragen hebben over de wijziging van de afstandsverkopenregeling, dan kun je contact opnemen met jouw btw-specialist bij WVDB.

Terug

Juridisch coronanieuws

Lees juridisch coronanieuws op de website van onze strategische alliantiepartner VDB Advocaten Notarissen.

Coronanieuws