Wordt uw WW-premie hoger door de WAB?

Wordt uw WW-premie hoger door de WAB?
Belastingadvies 30 oktober 2019 5 min. leestijd

Per 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking. Het doel van deze wet is -kortgezegd- vaste contracten aantrekkelijker te maken en flexibele contracten minder aantrekkelijk (lees: duurder). Hiertoe zijn diverse maatregelen getroffen. Denk hierbij aan een versoepeling van het ontslagrecht en het versterken van de rechten op een vast aantal uren voor flexwerkers. Eerder hebben wij u geïnformeerd over de arbeidsrechtelijke gevolgen. De WAB heeft echter ook grote gevolgen voor uw WW-lasten in 2020.

De huidige WW-premie bestaat uit een algemene premie en een sectorale premie. Vanaf volgend jaar is de WW-premie echter alleen afhankelijk van de aard van de overeenkomst. Er zal een lagere WW-premie verschuldigd zijn bij vaste contracten en een 5% hogere WW-premie voor ‘flexibele’ contracten.

 

Wanneer de lage WW-premie?

De lage WW-premie mag worden toegepast indien een schriftelijke arbeidsovereenkomst is gesloten voor onbepaalde tijd met een vaste arbeidsomvang. Dit wil zeggen dat een werknemer die al jaren bij dezelfde werkgever werkt maar waarmee geen schriftelijke arbeidsovereenkomst is gesloten niet onder de lage WW-premie gaat vallen. Dit geldt overigens ook voor de contracten die na het doorlopen van de ketenregeling van rechtswege zijn omgezet in een contract voor onbepaalde tijd zonder dat dit geformaliseerd is. Andere voorbeelden die niet onder de lage WW-premie vallen zijn min-max-, nuluren-,  oproep- of bepaalde tijd contracten. Ook voor de minderheidsaandeelhouder die kwalificeert als werknemer voor de werknemersverzekeringen is de hoge WW-premie verschuldigd. Het verschil tussen de lage en hoge WW-premie bedraagt 5% zodat dit (afhankelijk van het salaris) zo’n € 2.800,-- per jaar kan schelen.

 

Uitzonderingen

Er zijn een aantal uitzonderingen: een jaarurencontract (met een vast aantal uren per jaar, met gelijke verdeling van het loon over het jaar heen), een leerovereenkomst met een BBL’er en de schriftelijke arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met een werknemer die jonger is dan 21 jaar en in dat tijdvak gemiddeld niet meer dan 12 uur per week heeft gewerkt. Werkt een vakantiekracht van 20 jaar in de zomermaanden meer dan 12 uur gemiddeld per week, dan geldt voor die tijdvakken de hoge WW-premie, terwijl in de maanden waarin slechts beperkt gewerkt wordt (maximaal 12 uur per week), de lage WW-premie mag worden toegepast.

 

Antimisbruikbepaling (herziening)

Indien de lage WW-premie is toegepast maar de werknemer gaat (ongeacht op wiens initiatief) uit dienst binnen twee maanden na de start van de dienstbetrekking, moet de lage WW-premie worden herzien in de hoge WW-premie. Een herziening is eveneens van toepassing indien de werknemer minder dan 35 uur per week werkt en de verloonde uren meer dan 30% hoger zijn dan de contractueel overeengekomen uren. Een werknemer die in 2020 besluit zijn verlofstuwmeer (uit een eerder jaar) te laten uitkeren of een parttimer die extra uren maakt (bijvoorbeeld bij vervanging van een zieke werknemer), kan aan het einde van het kalenderjaar een forse stijging aan WW-premies veroorzaken. Wij raden dan ook aan om dit te monitoren zodat voor zover mogelijk de herziening kan worden voorkomen.

 

Effect WW-premies

Om het effect op de WW-premies te bepalen, moet de vergelijking worden gemaakt tussen de nieuwe WW-premie (hoog of laag afhankelijk van het type contract) en de huidige WW-premie. Daarnaast zullen de herzieningen tot een stijging van de WW-premies leiden. Deze laatste kunt u echter pas achteraf (met zekerheid) vaststellen, maar wellicht kunt u deze met de juiste middelen wel voorkomen.

Een flexibel contract wordt volgend jaar duurder. Heeft u nu weinig vaste contracten, dan zal de WAB hoogstwaarschijnlijk tot een stijging van de WW-lasten leiden. Wij raden dan ook aan om voor 1 januari 2020 te inventariseren welk type contracten er zijn en of daar een beter alternatief voor mogelijk is. Werkgevers waarvoor wij de salarisadministratie verzorgen, hebben van ons inmiddels een e-mail ontvangen waarbij gegevens worden opgevraagd.

 

Heeft u nog vragen over de invloed van de WAB op de hoogte van uw WW-premies? Neem dan gerust contact op met één van onze adviseurs.

Terug

Juridisch coronanieuws

Lees juridisch coronanieuws op de website van onze strategische alliantiepartner VDB Advocaten Notarissen.

Coronanieuws