WEBINAR: NOW-regelingen, reorganisatie en ontslag in de voortdurende crisis

Kijk het webinar terug

Coronadesk

 

De 3 belangrijkste aandachtsgebieden in crisistijd

In deze ongekend turbulente en onzekere periode ten gevolge van het corona virus gaat het allereerst om het waarborgen van de gezondheid van de mensen. Dat geldt natuurlijk ook voor u als ondernemer, zodat het treffen van de juiste maatregelen in dit kader voor zowel het personeel als andere stakeholders, snel en accuraat moet worden ingeregeld. Hiervoor worden vanuit het RIVM en de overheid constant handvatten geboden in de vorm van de inmiddels welbekende richtlijnen, die door eenieder nauwgezet worden gevolgd.

In de tweede plaats, maar daardoor zeker niet minder belangrijk, is er de behoefte om ook de financiële gezondheid op peil te houden. Als WVDB staan wij daarin pal naast onze klanten: wij hebben zelfs een speciale coronadesk in het leven geroepen om u zo effectief en efficiënt mogelijk van dienst te kunnen zijn.

Wellicht bent u zelf prima in staat om de eerste maatregelen te treffen en, waar nodig, een beroep te doen op de hiertoe speciaal door de overheid in het leven geroepen noodregelingen.  Maar nu de ontwikkelingen elkaar in een zeer rap tempo blijven opvolgen kunnen wij ons ook heel goed voorstellen dat u daarbij wel wat ondersteuning zou kunnen gebruiken. Of er nu behoefte is aan een overzichtelijke informatievoorziening of een actievere adviseringsvorm; wij helpen u graag verder.

Geen enkel bedrijf is hetzelfde en het is daarnaast zeer afhankelijk van de branche waarbinnen u actief bent hoe snel en hoe hard u de effecten van de crisis voelt of zal gaan voelen. Dat het gevolgen zal gaan hebben staat echter als een paal boven water.

In crisistijd kan het lastig zijn om een structuur aan te brengen, als alles tegelijk gaat branden is het immers moeilijk te besluiten hoe en waar te starten met blussen. Graag helpen wij u hierbij, op basis van de gedeelde ervaringen van onze klanten èn van onszelf.

In tijden van crisis zijn er 3 belangrijke aandachtsgebieden:

Een goed inzicht in uw liquiditeitspositie op zowel de korte als de middellange termijn is cruciaal. Inkomsten kunnen snel teruglopen en als u dan niet in staat bent om in hetzelfde tempo uw uitgavenpatroon aan te passen, zal uw liquiditeitspositie in een mum van tijd verslechteren. Snel en degelijk acteren is dan van levensbelang. Hoe langer er wordt gewacht, hoe minder ruimte tot manoeuvreren er immers resteert.

 

Door middel van een adequate liquiditeitsprognose, waarin ruimte is om te anticiperen op verschillende scenario’s, kan snel en eenvoudig inzicht worden verkregen in uw situatie. Op basis van de uitkomsten kunnen vervolgens de juiste (preventieve) maatregelen worden getroffen om de risico’s maximaal te kunnen controleren. Vanzelfsprekend kunnen wij u daarbij helpen.

 

Er zijn specifiek voor de huidige crisissituatie al een aantal maatregelen afgekondigd die een liquiditeitstekort op de korte termijn kunnen helpen voorkomen, denk daarbij aan:

 

  • Regelingen die zien op arbeidstijdverkorting om beter te kunnen inspelen op een teruglopende vraag
  • Fiscale mogelijkheden tot uitstel van betalingen
  • Aanpassingen in bestaande financiering en aantrekken van noodkrediet (al dan niet ondersteund door overheidsregelingen)
  • Concrete rechtstreekse financiële steunmaatregelen vanuit de overheid

Het is eveneens zeer belangrijk om op tijd de communicatie met uw afnemers, leveranciers, werknemers, financiers en overige stakeholders aan te gaan. Door op tijd te schakelen met deze partijen en duidelijk te maken wat de gevolgen van de huidige situatie zijn voor uw bedrijf,  kunt u ze deelgenoot maken van uw uitdagingen en SAMEN proberen tot een oplossing komen. Een proactieve aanpak in dezen is altijd beter dan afwachten tot het niet meer gaat. Bovendien houdt u zo zelf de regie in handen.

Indien u op dit moment de rust kunt vinden, of bijvoorbeeld in een bedrijfstak zit die nu nog niet direct hard getroffen is, is het erg belangrijk om een korte en lange termijn analyse te maken met betrekking tot de risico’s die u ziet en de impact die zij (kunnen) hebben. Wanneer loopt u vast in uw processen en wat kunt u er zelf aan doen om dit te voorkomen? Wat kunt u doen als u op dit moment reeds vastloopt? Het borgen van de continuïteit van de supply chain staat hierbij voorop, maar houd ook oog voor risico’s die niet altijd direct worden onderkend, zoals bijvoorbeeld cyber security.

 

Kortom, hoe beter u de zaken aan de voorkant adresseert,  hoe sneller u weer op de been bent als het ‘normale leven’ weer zijn intrede doet.

Het devies blijft: één voet voor de andere, first things first, maar wel in de goede volgorde.

 

Wij staan voor u klaar……