An independent member of MOORE Global
WVDB International MijnWVDB Werken bij WVDB

Belastingadvies | WVDB 

Bij ondernemers of privébeslissingen neemt het thema belastingen een belangrijke plaats in. Of u nu nationaal of internationaal opereert, begeleiding van de fiscale zaken is onontbeerlijk. WVDB Belastingadvies kijkt met een frisse blik naar uw organisatie en vertaalt ingewikkelde belastingzaken naar duidelijk advies.

Direct contact? Bekijk de gegevens van onze kantoren:

Breed advies

De wereld bestaat echter niet alleen uit fiscaliteit. Een belastingadviseur moet een bredere blik hebben dan louter een fiscale. Het oplossen van, of beter nog, het voorkomen van fiscale problemen, dan wel het benutten van mogelijkheden, mag niet tot gevolg hebben dat andere aspecten uit het oog verloren worden. Zo wil het opzetten van een fiscale structuur nog niet zeggen dat daarmee ook een solide juridische structuur is ontstaan.

De belastingadviseur

Van een belastingadviseur mag u verwachten dat de fiscaliteit met een brede blik wordt benaderd. Ook zal de belastingadviseur ervoor zorgdragen dat daar waar nodig de coördinatie met andere specialisten zal plaatsvinden. Op deze wijze houdt u het overzicht. Regeren is vooruitzien. Voor ons als belastingadviseurs is het vanzelfsprekend dat zo snel mogelijk wordt geanticipeerd op voor u van belang zijnde veranderingen in de fiscale wetgeving of jurisprudentie. Onze belastingadviseurs zullen naast u staan om een optimale fiscale structuur te realiseren zonder overige aspecten uit het oog te verliezen. Door onze praktische aanpak en kundige adviezen, op een gedegen inhoudelijke basis, blijft u door de bomen het bos zien. 

Loonheffingen

Als werkgever moet u bij het belonen van uw werknemers en bij het inschakelen van externe arbeidskrachten diverse regels in acht nemen op het gebied van de loonbelasting en sociale verzekeringen.

Meer info

Omzetbelasting

Iedere onderneming heeft te maken met omzetbelasting (btw). Alle goederentransacties en dienstverleningen aan en door de onderneming hebben gevolgen voor de btw. 

Meer info

Belastingadvies internationaal

De internationale belastingadviespraktijk richt zich op het adviseren van internationaal opererende bedrijven en particulieren.

Meer info

Estate planning

Wanneer bij uw overlijden vermogen overgaat naar uw erfgenamen, zijn zij hierover vaak forse bedragen aan erfbelasting verschuldigd. Er zijn zeer veel manieren om erfbelasting te besparen.

Meer info

Formeel recht en procesvoering

Door toename van verscherpte wetgeving met daaraan de diverse verbonden plichten en sancties, alsmede de intensivering van het gebruik door de fiscus van de bestaande bevoegdheden, is het formele belastingrecht steeds belangrijker geworden. Ook u kunt te maken krijgen met een optreden van de belastingdienst waarbij uw rechtspositie als belastingplichtige onder druk kan komen te staan. 

Meer info

Belastingadvies België-Nederland

Emigreren en ondernemen in België lijkt op het eerste gezicht eenvoudig. België ligt immers dicht bij Nederland en men spreekt onze taal. Vergeet echter niet dat u, hoe dichtbij ook, in een ander land, met andere gewoonten, wetten en regels aan de slag gaat.

Meer info

Bedrijfsopvolging & -overdracht

Veel ondernemers in het familiebedrijf zijn bezig met een bedrijfsoverdracht of gaan hun bedrijf in de komende jaren overdragen aan de volgende generatie. Een bedrijfsoverdracht is een complexe materie, waarbij veel aspecten een rol spelen.

Meer info

Onze adviseurs
mensen met vakkennis

Zoek een adviseur

Gemotiveerde specialisten leveren geïntegreerde dienstverlening. Kennis maken en vooral kennis delen, speelt een centrale rol in alles wat wij doen.