Afwikkeling van nalatenschap

Na een overlijden moeten een heleboel zaken worden geregeld. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan het laten opstellen van een verklaring van erfrecht en een verdelingsakte door de notaris en het indienen van de aangifte erfbelasting.

Om te voorkomen dat de erfgenamen gezamenlijk met deze taken worden belast, kan in een testament een executeur worden benoemd die voor de afwikkeling van de nalatenschap moet zorgen.

Ook voor de executeur is het regelen van bovenstaande zaken echter vaak geen dagelijkse aangelegenheid. In dergelijke situaties staan wij de executeur graag terzijde met advies over de fiscaal en juridisch meest optimale wijze van verdeling van de nalatenschap, het verzorgen van de aangifte erfbelasting en overleg met de notaris over het opstellen van de vereiste akten.

Onze adviseurs
mensen met vakkennis

Zoek een adviseur

Gemotiveerde specialisten leveren geïntegreerde dienstverlening. Kennis maken en vooral kennis delen, speelt een centrale rol in alles wat wij doen.