An independent member of MOORE Global
WVDB International MijnWVDB Werken bij WVDB

Executele, beheer en bewind

Wanneer u in uw eigen testament niet één bepaalde persoon wilt belasten met de afwikkeling van en het beheer over uw nalatenschap alsmede de bewindvoering over bijvoorbeeld uw (klein)kinderen, biedt de Stichting ErfGoed wellicht een alternatief.

De Stichting ErfGoed stelt zich tot doel om de vermogenstechnische gevolgen van een overlijden zorgvuldig en conform de regeling in een testament af te wikkelen. Verder kan de Stichting ten behoeve van erfgenamen toezicht houden op het beheer van een nalatenschap en kan zij worden aangesteld om het bewind te voeren over het vermogen van personen die daartoe (nog) niet (meer) zelf in staat zijn.

De Stichting kan in uw testament uitdrukkelijk als executeur, beheerder of bewindvoerder worden benoemd.

Onze adviseurs
mensen met vakkennis

Zoek een adviseur

Gemotiveerde specialisten leveren geïntegreerde dienstverlening. Kennis maken en vooral kennis delen, speelt een centrale rol in alles wat wij doen.