Testamenten

In een testament worden uw specifieke wensen vastgelegd. Deze persoonlijke wensen vormen het uitgangspunt van een testament. Daarnaast kan met een fiscaal optimaal testament toekomstige erfbelasting worden bespaard.

Met betrekking tot testamenten kunnen wij de volgende werkzaamheden voor u verrichten:

  • de beoordeling van uw huidige testamenten en het geven van een advies over de fiscale en civielrechtelijk optimalisatiepunten;
  • samen met uw notaris zorgen voor testamenten die voldoen aan uw wensen en die vanuit fiscaal oogpunt optimaal zijn vormgegeven.

Onze adviseurs
mensen met vakkennis

Zoek een adviseur

Gemotiveerde specialisten leveren geïntegreerde dienstverlening. Kennis maken en vooral kennis delen, speelt een centrale rol in alles wat wij doen.