An independent member of MOORE Global
WVDB International MijnWVDB Werken bij WVDB

Belastingcontrole

De belastingdienst kan overgaan tot het houden van een belastingcontrole (ook wel boekenonderzoek genoemd) of het houden van een derdenonderzoek.

U hoort hiervan vooraf bericht te krijgen. Wij kunnen u voor en tijdens deze controle bijstaan en ondersteuning bieden. Wij kunnen zorgen dat de belastingdienst zich houdt aan de spelregels en zich niet schuldig maakt aan het overtreden van de grenzen van de informatieplicht. Tevens kunnen wij met u in overleg treden met de belastingdienst om de bevindingen van de belastingdienst door te spreken en indien nodig te weerleggen door de standpunten van de belastingdienst met bewijsmateriaal te staven en te weerspreken.

Onze adviseurs
mensen met vakkennis

Zoek een adviseur

Gemotiveerde specialisten leveren geïntegreerde dienstverlening. Kennis maken en vooral kennis delen, speelt een centrale rol in alles wat wij doen.