Beroepsprocedure

Op het moment dat de bezwaarprocedure eindigt in een beslissing van de belastingdienst waarmee u zich niet kunt verenigen kunnen wij voor u beroep instellen bij de Rechtbank en zullen wij, waar nodig, u bijstaan tot aan de Hoge Raad.

In de beroepsprocedure zullen wij zorgen voor tijdige indiening van het beroepschrift, de motivering van het beroepschrift alsmede het schrijven van de conclusies aan de Rechtbank zodat de Rechtbank tijdig wordt geïnformeerd omtrent de feiten, het geschil, de standpunten van u als belanghebbende en kunnen wij tijdens de zitting zorgen dat uw belangen voorop komen te staan en uw standpunten duidelijk naar voren worden gebracht. Hierbij zullen wij bewaken dat de belastingdienst de gestelde formele richtlijnen bij deze procedures volgt en zullen wij onze uiterste best doen om uw gelijk te krijgen.

Onze adviseurs
mensen met vakkennis

Zoek een adviseur

Gemotiveerde specialisten leveren geïntegreerde dienstverlening. Kennis maken en vooral kennis delen, speelt een centrale rol in alles wat wij doen.