Bezwaarschriften

Na indiening van uw aangiften inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, loonbelasting, omzetbelasting en dividendbelasting worden deze aangiften door de belastingdienst gecontroleerd en volgt een formele belastingaanslag en/of een beschikking ter zake van de belasting.

Bij controle van deze aangiften kan de belastingdienst besluiten om af te wijken van de ingediende aangiften en een aanslag opleggen met daarin een bedrag aan heffingsrente en eventueel een boete. De belastingdienst dient vooraf een aankondiging toe te sturen van deze afwijking. Om na te gaan of de afwijking wel akkoord is zijn wij u graag van dienst. Wij kunnen voor u nagaan of de aangekondigde afwijking van de aangifte en daarmee een hogere aanslag die zal volgen wel akkoord is en of er eventueel bezwaar tegen gemaakt dient te worden. Tevens kunnen wij verzoeken om uitstel van betaling voor deze aanslag zolang er nog niet op het bezwaarschrift is beslist. Daarnaast kunnen wij voor u nagaan of een opgelegde navorderings- en/of naheffingsaanslag in eerste instantie wel opgelegd had mogen worden en bekijken of de gestelde boete wel klopt. In deze bezwaarprocedure kunnen wij, namens u, in overleg treden met de belastingdienst en de correspondentie voor u verzorgen. Wij kunnen u in de diverse fasen van de procedure bij staan. Wij zullen tevens bewaken dat de belastingdienst de gestelde formele richtlijnen bij bezwaarschriften en procedures volgt. Daarnaast zullen wij natuurlijk onze uiterste best doen om het gelijk te krijgen op het moment dat u dat heeft en te zorgen dat onterecht opgelegde aanslagen worden vernietigd alsmede de opgelegde boetes.

Onze adviseurs
mensen met vakkennis

Zoek een adviseur

Gemotiveerde specialisten leveren geïntegreerde dienstverlening. Kennis maken en vooral kennis delen, speelt een centrale rol in alles wat wij doen.